تهران – خیابان پیروزی ، روبروی خیابان پنجم نیرو هوایی (روبروی مترو نیرو هوایی) ، مجتمع نسیم ، طبقه اول ، واحد 1

تلفن تماس : ۷۷۴۶۸۴۱۸-۰۲۱

دروغگویی و پنهان کاری کودک

دروغگویی و پنهان کاری کودک

کودکی که بدون ترس و وحشت بزرگ شده باشد، دروغ نمی گوید . نه برای آن که اصول اخلاقی را مراعات کند ، بلکه نیازی به دروغ گویی احساس نمی کند . قانون های متعدد و بالاتر از توان کودک ، دروغگویی و پنهان کاری کودک را به دنبال دارد . کودکی که از تنبیه شدن نترسد، نیازی به دروغ گویی و پنهان کاری احساس نمی کند . بیشتر بخوانید “دروغگویی و پنهان کاری کودک”