تهران – خیابان پیروزی ، روبروی خیابان پنجم نیرو هوایی (روبروی مترو نیرو هوایی) ، مجتمع نسیم ، طبقه اول ، واحد 1

تلفن تماس : ۷۷۴۶۸۴۱۸-۰۲۱

مفهوم پذیرش چیست؟

مفهوم پذیرش چیست؟

اندیشه ی لینهان درباره ی مفهوم پذیرش از فلسفه ی ذن و رویکرد راجرز گرفته شده است. منظور وی از مفهوم پذیرش، ارزش قایل شدن و توجه همدلانه به هیجان های دردناک بیمار، افکار و رفتار وی، حتی در صورت بروز رفتارهای ضد و نقیض و «کنش نمایی » است. مفهوم پذیرش چیست؟ استدلال لینهان درباره ی فلسفه ی این مفهوم این است که «بیمار مرزی آنچنان نسبت به طرد و انتقاد حساس است و به قدری از نظر هیجانی ناپایدار، که حتی تشویق آرام و ملایم وی برای تغییر در تفکر و شیوه های رفتاری به سطوح بالای برانگیختگی هیجانی منجر شده و متعاقب آن ممکن است پیشنهاد تغییر از سوی درمانگر را بعنوان یک زخم زبان یا ملامت و تنبیه تلقی کند ». بیشتر بخوانید “مفهوم پذیرش چیست؟”

راهبردهای اعتبار بخشی و مساله گشایی

راهبردهای اعتبار بخشی و مساله گشایی

راهبردهای اعتبار بخشی و مساله گشایی در کنار راهبردهای دیالکتیکی، هسته ی مرکزی DBT و قلب درمان را تشکیل می دهند. راهبردهای اعتبار بخشی، واضح ترین راهبردهای پذیرش به حساب می آیند، در حالیکه راهبردهای مساله گشایی، صریح ترین مثال برای توضیح راهبردهای تغییر هستند. هنگام تعامل با بیماران مرزی، هر دو راهبرد مساله گشایی و اعتباربخشی بکار گرفته می شود، هر چند که فراوانی استفاده از آنها با توجه به هر درمانجو، موقعیت فعلی و آسیب پذیری های او، متفاوت خواهد بود. بسیاری از بن بست ها و تنگناهایی که در طول درمان پیش می آید، از عدم تعادل در استفاده از این راهبردها ناشی می شود. بیشتر بخوانید “راهبردهای اعتبار بخشی و مساله گشایی”

تحریک الکتریکی مغز

تحریک الکتریکی مغز

ارایه خدمات درمانی توسط دستگاه جدید و پیشرفته TDSC ( تحریک الکتریکی مغز ) در زمینه درمان اختلالات اضطرابی، افسردگی، وسواس، خواب و … در مرکز مشاوره و خدمات روانشناختی بینا انجام میشود. بیشتر بخوانید “تحریک الکتریکی مغز”

انواع مهارت های رفتاری

انواع مهارت های رفتاری

آموزش مهارت های بین فردی، مهارت های تحمل پریشانی (ناراحتی)، مهارت های تنظیم هیجان، و مهارت های هشیاری فراگیر (ذهن آگاهیِ) مرکزی، از جمله انواع مهارت های رفتاری هستند. برای مثال، مهارت های ذهن آگاهی، شامل موارد زیر است: مشاهده کردن، شرح و توصیف حالات هیجانی، دیدگاه قضاوت گرانه نداشتن، هشیار بودن و تمرکز بر آنچه که در یک موقعیت خاص، کارا و موثر است. بیشتر بخوانید “انواع مهارت های رفتاری”

اهداف درمانی شخصیت مرزی

اهداف درمانی شخصیت مرزی

در جلسات اولیه، اهداف درمانی شخصیت مرزی با بیمار در میان گذاشته می شود و درمانگر و درمانجو پیرامون آنها بحث می کنند. به منظور موفقیت درمانی، لازم است که درمانگر تعهدی از درمانجو بگیرد، مبنی بر اینکه در راستای نیل به اهداف درمانی حرکت کند. زمانی که بیمار و درمانگر در مرحله ی پیش از شروع درمان هستند و تمرکز اصلی درمانگر بر ارزیابی و آشناسازی بیمار با DBT است. بیشتر بخوانید “اهداف درمانی شخصیت مرزی”

بحران های نامنعطف یا پی درپی

بحران های نامنعطف یا پی درپی

« بحران های نامنعطف یا پی درپی » به حالاتی از فشار هیجانی مداوم اطلاق می شوند که بیمار مرزی غالباً در آن گیر می افتد. تروماهای تکرار شونده ی زندگی، آسیب پذیری هیجانی، مهارت های بین فردی فاقد کفایت و کارایی، و همچنین حمایت اجتماعی ناکافی (مثل، محیط بی اعتبارساز و روابط ناپایدار)، همگی به تداوم و تکرار بحران های زندگی بیمار مرزی دامن می زنند. بیشتر بخوانید “بحران های نامنعطف یا پی درپی”

انفعال فعال در بیماران مرزی

انفعال فعال در بیماران مرزی

انفعال فعال در بیماران مرزی چگونه است؟ الگوی رفتاری «انفعال فعّال » به الگوی بیماران مرزی جهت نزدیک شدن به مشکلات، به شیوه ی «منفعل و ناامیدانه »، شک و تردید به توانایی خود برای حل مشکلات و در عین حال، «فعالانه » و خودکار در پی کمک برآمدن از محیط اشاره دارد. در نتیجه ی یک محیط بی اعتبارساز، بیمار به تجارب و ادراکات خودش بی اعتماد می شود و نوعی الگوی درماندگی آموخته شده به همراه گرایش به کمک گرفتن دایمی از دیگران شکل می گیرد. زیرا محیط فرد مرزی عمدتاً توجهی به مشکلات او نمی کند و هیچگاه مهارت های مساله گشایی ضروری را به وی آموزش نمی دهد. بیشتر بخوانید “انفعال فعال در بیماران مرزی”

الگوهای رفتاری بیماران مرزی

الگوهای رفتاری بیماران مرزی

لینهان بر اساس نظریه ی بیوسوشیال خود، الگوهای رفتاری بیماران مرزی را در ۳ محور سازمان دهی کرده است: ۱- آسیب پذیری هیجانی در مقابل بی اعتبارسازی ۲- انفعال فعال در مقابل کفایت ظاهری. ۳- بحران های نامنعطف در مقابل اندوه بازداری شده. بیشتر بخوانید “الگوهای رفتاری بیماران مرزی”

بدکارکردی در سیستم تنظیم هیجان

بدکارکردی در سیستم تنظیم هیجان

لینهان بر بدکارکردی و بدتنظیمی هیجانی و محیط باطل کننده یا بی اعتبارساز هیجان در پیدایش یا پدید آیی مرضی اختلال شخصیت مرزی تمرکز می کند. نظریه بیو سوشیال لینهان بیان می کند که BPD ، اساسا نوعی « بدکارکردی در سیستم تنظیم هیجان » است و الگوهای رفتاری مشاهده شده در بیماران مرزی، در واقع نتایج غیرقابل اجتناب همین بدکارکردی در سیستم تنظیم هیجان است (چه هیجان های مثبت چه هیجان های منفی). بیشتر بخوانید “بدکارکردی در سیستم تنظیم هیجان”

نشانه‌های شناختی ادراکی در بیماران مرزی

نشانه‌های شناختی ادراکی در بیماران مرزی

نشانه‌های شناختی ادراکی در بیماران مرزی عبارتند از: مسخ شخصیت، مسخ واقعیت، خطاهای حسی، عقاید انتسابی، و دوره های گذرای پارانوئید. بسیاری از کوشش های کنترل شده ، اثربخشی داروهای آنتی سایکوتیک سنتی (با دوز پایین) را در کاهش نشانه های شناختی- ادراکی بیماران مرزی نشان داده اند. بیشتر بخوانید “نشانه‌های شناختی ادراکی در بیماران مرزی”