تهران – خیابان پیروزی ، روبروی خیابان پنجم نیرو هوایی (روبروی مترو نیرو هوایی) ، مجتمع نسیم ، طبقه اول ، واحد 1

clinicbina@

تلفن تماس : ۷۷۴۶۸۴۱۸-۰۲۱

غرغر کردن در زندگی

غرغر کردن در زندگی

بسیاری از مردم عادت دارند همیشه از همه چیز شکایت کنند. این رفتار را غرغر کردن، تخلیه کردن، ابراز نارضایتی یا شکایت آشکار می نامیم. همه ما مقصر این هستیم که گاهی اوقات به این رفتار عادت کرده ایم. غرغر کردن در زندگی یک سرگرمی برای برخی و یک اجبار برای برخی دیگر است. بیشتر بخوانید “غرغر کردن در زندگی”