تهران – خیابان پیروزی ، روبروی خیابان پنجم نیرو هوایی (روبروی مترو نیرو هوایی) ، مجتمع نسیم ، طبقه اول ، واحد 1

clinicbina@

تلفن تماس : ۷۷۴۶۸۴۱۸-۰۲۱

کی آموزش جنسی به کودک دهیم؟

کی آموزش جنسی به کودک دهیم؟

کی آموزش جنسی به کودک دهیم؟ اگر در هر مرحله از یادگیری، کنجکاوی کودك به نحو متناسبی ارضا شود، هیچگاه به درجۀ بالایی از شدت نمی رسد. بدین ترتیب، روشنگری درباره حقایق واضح میل جنسی انسان و تبیین اهمیت اجتماعی آن میباید تا پایان دوره دبستان و پیش از ورود به دبیرستان به کودك ارائه گردد. بیشتر بخوانید “کی آموزش جنسی به کودک دهیم؟”