تهران – خیابان پیروزی ، روبروی خیابان پنجم نیرو هوایی (روبروی مترو نیرو هوایی) ، مجتمع نسیم ، طبقه اول ، واحد 1

clinicbina@

تلفن تماس : ۷۷۴۶۸۴۱۸-۰۲۱

نقش جامعه در سلامت روان

نقش جامعه در سلامت روان

انسان همان طور که انسان دنیای اطراف خود را دگرگون میکند خود را نیز در روند تاریخ تحول می بخشد.  نقش جامعه در سلامت روان انسان چیست؟ انسان تصور میکند که خود مخلوق خودش است. ولی چون فقط قادر است عناصر طبیعی محیط خود را بر حسب طبیعت آنها تغییر دهد. بنابراین توانایی تحول بخشیدن نسبت به خود نیز در حد طبیعت آدمی است. بیشتر بخوانید “نقش جامعه در سلامت روان”