تهران – خیابان پیروزی ، روبروی خیابان پنجم نیرو هوایی (روبروی مترو نیرو هوایی) ، مجتمع نسیم ، طبقه اول ، واحد 1

clinicbina@

تلفن تماس : ۷۷۴۶۸۴۱۸-۰۲۱

موضوعات مهم

موضوعات پر مفهوم

در یک تحقیق مشخص شد. که افراد وقتی در مورد موضوعات پر مفهوم حرف میزنند . بسیار شادتر از زمانی هستند . که گفتگوهای روزمره انجام می دهند . این تحقیق بر روی ۷۹ دانشجو انجام گرفت . مکالمات آنها ضبط شد. توسط محققان بررسی شد . در آن گفتگوهای روزمره در مورد غذا و آب و هوا را با بحث های پر مفهوم ( تحصیلات ، مذهب ، فلسفه ) متمایز کردند . شرکت کنندگان دارای بیشترین رضایت فقط ۱۰% گفتگوهای شان شامل مکالمات روزمره بود. مکالمات ۳/۲۸ % از ناراضی ترین شرکت کنندگان درباره موضوعات روزمره بود .  بیشتر بخوانید “موضوعات پر مفهوم”