تهران – خیابان پیروزی ، روبروی خیابان پنجم نیرو هوایی (روبروی مترو نیرو هوایی) ، مجتمع نسیم ، طبقه اول ، واحد 1

clinicbina@

تلفن تماس : ۷۷۴۶۸۴۱۸-۰۲۱

طرح واره باز داری هیجانی

طرح واره باز داری هیجانی

مترجم و نویسنده : هوشنگ جهان پناه / روان شناس بالینی /  متخصص روان درمانی طرح واره محور

پست الکترونیک : Hooshang.jahanpanah@yahoo.com

افرادی که دارای طرح واره باز داری هیجانی هستند نشان دادن هیجان های خود انگیخته ( به عبارت دیگر هیجانهای ناگهانی ، طبیعی ،ذاتی ، خود جوش ) را ناخوشایند یا احمقانه می دانند . آنها از نظر هیجانی و صحبت درباره هیجان ها بسیار بازدارنه عمل می کنند و هیجان های خود را به شدت کنترل میکنند . بیشتر بخوانید “طرح واره باز داری هیجانی”

ذهنیت های طرحواره

طرحواره درمانی

طرحواره درمانی و ذهنیت های طرحواره ای به درمانگر و زوج ها اجازه می دهد . تا درباره آنچه که در درون دنیای ذهنی یک فرد وجود دارد. گفتگو کنند. تبیین های روشن تری در مورد آنچه که تجربه شده . مثل حس های بدنی ، احساسات متنوع ، افکار و باورها ، ارزش ها و موارد دیگر ارائه دهند .  بیشتر بخوانید “طرحواره درمانی”

سبک مقابله ای

سبک های مقابله ای طرحواره ها

سه شیوه برای پاسخ به طرحواره وجود دارد . یانگ آنها را واکنش های مقابله ای نامید . زمانی که این سبک های مقابله ای طرحواره ها مکرراً مورد استفاده قرار گیرند . به سبک های مقابله ای شخصی فراگیر بدل می شوند .  بیشتر بخوانید “سبک های مقابله ای طرحواره ها”

درمان فردی

تله زندگی استحقاق ” طرحواره درمانی “

در تله زندگی استحقاق فرد باید به تمام خواسته هایش دست پیدا کند . این تله به این دلیل شکل گرفته که نیاز های فرد همیشه بیش از اندازه برآورده شده است . این افراد همیشه از کاه کوه می سازند . متخصص فاجعه سازی اند . تاخیر داشتن یکی از مشکلات این افراد است . هیچ گاه احساس درماندگی نمی کنند .  بیشتر بخوانید “تله زندگی استحقاق ” طرحواره درمانی “”