تهران – خیابان پیروزی ، روبروی خیابان پنجم نیرو هوایی (روبروی مترو نیرو هوایی) ، مجتمع نسیم ، طبقه اول ، واحد 1

clinicbina@

تلفن تماس : ۷۷۴۶۸۴۱۸-۰۲۱

رشد و شکوفایی کودکان عقب مانده

رشد و شکوفایی کودکان عقب مانده

بی شک داشتن فرزند عقب مانده برای تمام پدرها و مادرها ناگوار است. در واقع آنچه خستگی زحمات پدرها و مادرها را برای کودکان شان جبران و دشواری ها را برای آن ها آسان می کند، آن است که شاهد رشد و شکوفایی کودکان عقب مانده خود باشند. بیشتر بخوانید “رشد و شکوفایی کودکان عقب مانده”