تهران – خیابان پیروزی ، روبروی خیابان پنجم نیرو هوایی (روبروی مترو نیرو هوایی) ، مجتمع نسیم ، طبقه اول ، واحد 1

clinicbina@

تلفن تماس : ۷۷۴۶۸۴۱۸-۰۲۱

دوستی

دوستی های قبل از ازدواج

دوستی های قبل از ازدواج که دنبال میشود .قطعا پایدار نیست . اما وابستگی عاطفی که بعد از مدتی بین دو طرف شکل میگیرد ، جدایی را سخت میکند . افرادی که اقدام به دوستی های قبل از ازدواج میکنند ، با این استدلال که «ما نمی خواهیم ازدواج کنیم ». رفتارهایی که باید نشان دهند بروز نمی دهند . بدون آشنایی کافی اقدام  به برقراری رابطه میکنند . حاضر به پذیرش مسئولیتهای یک رابطه نیستند . بیشتر بخوانید “دوستی های قبل از ازدواج”