تهران – خیابان پیروزی ، روبروی خیابان پنجم نیرو هوایی (روبروی مترو نیرو هوایی) ، مجتمع نسیم ، طبقه اول ، واحد 1

clinicbina@

تلفن تماس : ۷۷۴۶۸۴۱۸-۰۲۱

محیطی امن برای کودک

محیطی امن برای کودک

چگونه محیطی امن برای کودک فراهم کنیم؟ داشتن يک محيط امن، سازنده و مورد علاقه كودک اصل اول تربيت مناسب و كارآمد می باشد. محيط امن بدين معنی است كه شما از آرامش بالايی در زمينه تربیت فرزند خود برخوردار باشيد. در عين حال كودک بتواند به جستجو در محيط اطراف خود بپردازد و در طول روز با كمترين آسيب به فعاليت ادامه دهد.

محیطی امن برای کودک

برای ايجاد يک محيط امن بايد بتوان در مواقعی كه محيط برای كودک كسل كننده می باشد. يک سری فعاليتهای جالب و سرگرم كننده را برای کودک فراهم آورد تا از كسالت و رخوت بيرون بيايد. فراهم آوردن فعاليت های سرگرم كننده و جالب برای كودكان آنان را به مستقل بازی كردن تشويق و رشد هوشی و ذهنی آنان را تحريک می كند.

با شناختن استعدادها و توانمندی های كودكان می توان فعاليت های متناسب با سن و علاقه آنها را برايشان فراهم كرد و احساس ايمنی، آرامش، مسئوليت پذيری، رهبری و اعتماد به نفس را در آنان ايجاد كرد. ايجاد فرصت هايی برای بازی و تجربه كردن، كنجكاوی كودک، رشد زبان و قوای هوشی او را تحريک كرده و می تواند كودک را سرگرم و فعال نگه داشته و احتمال بدرفتاری او را كاهش دهد.

نقش تجربه در امنیت کودک

هر قدر تجارب كودک در رابطه با محيط اطرافش بيش تر و با احساس امنيت و آرامش بالاتری همراه باشد، ذهن و فكر او بيشتر رشد كرده و به بلوغ و پختگی نزديكتر می شود و ياد می گيرد كه به جای اين كه به سادگی نظرات ديگران را بپذيرد خود نيز فكر كرده و برای خودش تصميم بگيرد. برای ايجاد فرصتهای مناسب برای بازی سالم می توان از اقداماتی ساده استفاده كرد.

مثال: كودكان را تشويق كنيد كه بعضی چيزها را در محيط اطراف خود بيازمايند. (بررسی يک وسيله از كار افتاده يا جستجو در باغچه يا تعمير يک وسيله با والدين). اين كار انگيزه يادگيری در محيط را در كودک تقويت می كند.

روشهای ایجاد امنیت در کودک

  • گذراندن يک زمان اختصاصی با كودک مانند رفتن به گردش يا سينما، شركت در بازيهای كودكانه.
  • شركت دادن كودک در بعضی تصميم گيريهای مربوط به او. محيطی امن و مورد علاقه برای کودک فراهم می کند.
  • كودكان نياز به نظارت مناسب دارند. بدين معنی كه بدانيد در هر زمان كودک كجاست و چه كاری انجام می دهد.
  • نيازی نيست كه در هر لحظه و پا به پای او در همه بازيها و فعاليتهايش شركت كنيد. ولی لازم است هر وقت كودک به كمک يا مراقبت شما نياز داشت به راحتی بتواند شما را بيابد. شما در صورت امكان كاری كه انجام می دهيد كنار بگذاريد و به او توجه كنيد.
  • عزت نفس كودكان در محيطهای حمايت كننده و مثبت تقويت می شود.
  • قبول مسئوليت در بعضی فعاليتهای متناسب با سن، به کودک اتكاء به نفس و مهارت در برنامه ريزی را می آموزد.
  • در يك محيط امن كودک می تواند با حداقل خطر با علاقه زياد به بازی و فعاليت بپردازد.
  • بايد سعی شود محيطی كه كودک در آن به سر می برد به دور از عوامل خطرساز باشد. دور كردن مواد سمی (وايتكس، نفت، بنزين) از محل بازی و زندگی كودک و در دسترس نبودن داروها و مواد مضر ديگر ضروری است. كودكان كنجكاو هستند و ممكن است برای ارضاء كنجكاوی خود با خوردن اين مواد به خود آسيب برسانند.

پیام بگذارید

(0 دیدگاه)

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *