تهران – خیابان پیروزی ، روبروی خیابان پنجم نیرو هوایی (روبروی مترو نیرو هوایی) ، مجتمع نسیم ، طبقه اول ، واحد 1

clinicbina@

تلفن تماس : ۷۷۴۶۸۴۱۸-۰۲۱

دادن انگیزه همراه با مهارت

دادن انگیزه همراه با مهارت

دادن انگیزه همراه با مهارت به کودکان بسیار مهم است. ما تحت عنوان تشویق گاهی بدترین خشونت را در حق بچه هایمان می کنیم. انگیزه ی زیاد ایجاد می کنیم. بدون این که مهارت ایجاد کنیم. چه قدر با بچه هایمان صحبت کلامی می کنیم. ادبیات انگیزشی در جامعه ی ما بسیار آسیب زننده است. چون مهارت نمی دهد فقط انگیزه می دهد.

دادن انگیزه همراه با مهارت

یادتان باشد که بچه ها مهارت و انگیزه را با هم باید به دست بیاورند. اگر به کودک انگیزه بدهیم. بی پروا تشویق کنیم و مهارت را یاد ندهیم. درست مثل این می مونه که بچه ای را که شنا بلد نیست را  لب استخر ببریم. هی بهش انگیزه بدهیم که بپر توی آب تو می تونی. بدون این که مهارت شنا کردن را به او یاد داده باشیم. امروزه این بلا داره سر جوان های ما میاد. همشون دارن  توی استخرهای میلیاردی می پرن.

جوان ۲۳ ساله ای مراجعه کرده بود برای مشاوره. بهش گفتم اگر بخواهیم جوانی را بدبخت کنیم. چند صد میلیون پول نقد به او بدهیم. این جوان پوزخند زد و گفت میلیون دیگه قدیمی شده. من فقط به میلیارد فکر می کنم. این جوان نه دیپلم داشت و نه سربازی رفته بود. تشویق های بدون داشتن مهارت این بلاها را سر بچه ها درمی آورد.

اثرات تشویق بر کودک

تشویق با عینیت و با توصیف باید باشد. کودک در حال انجام چه کاری است که می خواهید تشویقش کنید؟ این تشویق هماهنگ با کارش باید باشد. وگرنه خود ایده آل را که به یاد دارید. گفتیم اگر فاصله ی خودپنداره با خودایده آل مناسب باشد. انگیزه ایجاد می شود. چه خود پنداره ای در کودک ایجاد کرده ایم. باید یک خود ایده آل متناسب با فعالیت و سن کودک ایجاد کنیم که کودک بتواند رشد کند. اگر این فاصله صفر باشد انگیزه از بین می رود و اگر این فاصله خیلی هم زیاد باشد کودک می برد و ایست می کند. مواظب باشید تشویق ها از خط تعادل خارج نشوند.

در تشویق خسیس باشید.

تشویق بی حساب و کتاب فقط مضر نیست بلکه خطرناک است. ما فکر می کنیم حرف زدن و گفتن هیچ اشکالی ندارد. خشونت هم که نیست. پس درست رفتار می کنیم . دائم تشویق کلامی می کنیم. در این حالت کودک نمی تواند این تعریف و تمجیدها و تشویق ها را با واقعیت زندگی. جایگاه اجتماعی و سن و توانایی ها و استعدادهایش وفق دهد.

یک خطر جدی که بچه ها را تهدید می کند. این کلاس بردن ها است. چون فکر می کنیم که فرزند ما استعداد همه چیز را دارد. حتی دائم هم به کودک القا می کنیم که تو باید همه چیز یاد بگیری. تو خیلی باهوشی تو از همه بهتری. درست است که کودک و در کل انسان استعداد همه چیز را دارد. ولی آیا بالفعل هم شده است یا نه. موسیقی. زبان. نقاشی. هر چی که من نشدم تو باید بشی.

پیام بگذارید

(0 دیدگاه)

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *