تهران – خیابان پیروزی ، روبروی خیابان پنجم نیرو هوایی (روبروی مترو نیرو هوایی) ، مجتمع نسیم ، طبقه اول ، واحد 1

clinicbina@

تلفن تماس : ۷۷۴۶۸۴۱۸-۰۲۱

آسیب های ارتباطی خانواده

آسیب های ارتباطی خانواده

خانواده همانند هر واحد پویای اجتماعی با مشکلات و آسیب‌هایی همراه است. برخی از مشکلات و آسیب های خانواده ناشی از ماهیت ارتباطات و روابط درون خانواده است. به عبارت دیگر، در چنین مواقعی نوع ارتباط بیمار است. در این مقاله، به تعدادی از آسیب های ارتباطی خانواده پرداخته می‌شود.

مفهوم مشکلات ارتباطی در خانواده آنچه در یک یا چند نفر از افراد خانواده مشکل ایجاد کند یا خانواده را دچار مشکل جدی سازد مشکل ارتباطی نامیده می شود. معمولاً مشکلات ارتباطی را به چند دسته ی زیر تقسیم می کنند:

آسیب های ارتباطی خانواده

مشکلات ارتباطی ناشی از بیمار یهای جسمی یا روانی

بیماری هر كی از اعضای خانواده می تواند به مشکلات ارتباطی مهّمی در خانواده منجر شود. هنگامی که یکی از افراد خانواده، به ویژه والدین، به یک بیماریِ جسمی یا روانی مبتلا باشند به علت ناتوانی ها و مشکلات ناشی از بیماری به انجام نقش ها و وظایف خود قادر نخواهند بود. از این رو والد مجبور می‌شود علاوه بر انجام وظایف خود، نقش های دیگری را نیز ایفا کند. در نتیجه زیر فشاری شدید قرار می گیرد. چنین فشاری باعث می‌شود والدِ سالم نیز نتواند به درستی با اعضای خانواده ی خود ارتباط برقرار کند.

از سوی دیگر، بیمار نیز ممکن است شدیداً با احساسات منفی اعضای خانواده روبه رو شود، مانند احساس زیادی بودن، طرد شدن و… . گاهی اوقات، ممکن است افراد خانواده که زیر فشار قرار دارند احساسات منفی خود را به بیمار منتقل کنند يا نشان دهند و با این طرز رفتار بیماری و مشکلات بیمار را تشدید نمایند.

مشکلات ارتباطی والد- فرزند

این مشکلات معمولاً عبارت اند از محافظت بیش از حد از کودک، بی توجهی و غفلت، تربیت و انضباط ضعیف فرزندان و بدرفتاری یا آزار کودکان و نوجوانان. مشکلات زناشویی و ارتباطات مختلِ والدین نیز به مشکلات فراوانی در فرزندان آنان منجرمی‌شود که معمولاً یا آن ها را بیرون می ریزند (مانند پرخاشگری، بدرفتاری با دیگران و سرقت) یا به درون خود می ریزند (مانند افسردگی، اضطراب و افت تحصیلی).

هم چنین، مراحل رشد فرزندان نیز ممکن است کشمکش هایی را در ارتباط آنان با والدين ایجاد کند. در این میان، دشوارترین دوره، دوره ی نوجوانی فرزندان است. نوجوانان از یک سو برای استقلال خود می جنگند، از سوی دیگر حمایت و کنترل والدین خود را خواستارند.

برخی از والدین نیز که با یک دیگر مشکل دارند برای جلب همدردی و حمایت، به سوی فرزندان خود می روند و یارگیری می کنند . به عبارت دیگر، پدر یا مادر با همدستی فرزند یا فرزندان با والد دیگر یا بقیه ی افراد خانواده در می افتد و ضد هم لشگرکشی می کنند.

این آسیب های ارتباطی خانواده می‌تواند برای هر خانواده ای اتفاق بیافتد . در صورتی که دچار این گرفتاریها شده ای می توانید با مرکز مشاوره بینا بهترین مرکز مشاوره در شرق تهران تماس بگیرید .

پیام بگذارید

(0 دیدگاه)

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *