تهران – خیابان پیروزی ، روبروی خیابان پنجم نیرو هوایی (روبروی مترو نیرو هوایی) ، مجتمع نسیم ، طبقه اول ، واحد 1

clinicbina@

تلفن تماس : ۷۷۴۶۸۴۱۸-۰۲۱

به نه گفتن بله بگوییم

به نه گفتن بله بگوییم

حتماً دیده اید که کشتی گیران چگونه هنگام مبارزه به خود فشار می آورند و تمام نیروی خود را به بازوها وارد میکنند تا موفق شوند. آنها برای موفقیت علاوه بر تمرکز، روی قدرت بازوی خود حساب کرده اند. ما نیز برای موفقیت خود هنگام مواجه شدن با درخواست دیگران علاوه بر تمرکز باید روی زبانمان حساب کنیم. برای شروع این
کار باید زبانمان را عادت دهیم که به جای بله گفتن به نه گفتن بله بگوییم . بیشتر بخوانید “به نه گفتن بله بگوییم”