تهران – خیابان پیروزی ، روبروی خیابان پنجم نیرو هوایی (روبروی مترو نیرو هوایی) ، مجتمع نسیم ، طبقه اول ، واحد 1

clinicbina@

تلفن تماس : ۷۷۴۶۸۴۱۸-۰۲۱

یافتن معنا در کار

یافتن معنا در کار

در دنیای پیچیده امروزی، صرفاً تمایل و توانایی انجام کار کافی نیست ما باید در کاری که انجام میدهیم معنا پیدا کنیم. یافتن معنا در کار چگونه امکان پذیر است؟ این شامل  یافتن کاری است که هدف، مشارکت، ارتباط و امید را ارائه میدهد. البته ما در بسیاری از موقعیتها معنا را پیدا میکنیم. در گستره های طبیعت، در اماکن مذهبی، پارکها، و مراکز اجتماعی، در روابط مان با خانواده و دوستان. اما بسیاری از ما بیشتر ساعات بیداری خود را در محل کار میگذرانیم. بنابراین بسیار حیاتی است که ما راههایی را پیدا کنیم تا سازمانهایی را که در آنها کار میکنیم معنادارتر و فراوان تر کنیم. بیشتر بخوانید “یافتن معنا در کار”