تهران – خیابان پیروزی ، روبروی خیابان پنجم نیرو هوایی (روبروی مترو نیرو هوایی) ، مجتمع نسیم ، طبقه اول ، واحد 1

clinicbina@

تلفن تماس : ۷۷۴۶۸۴۱۸-۰۲۱

کسانی که از هویت خود ناراضی اند

کسانی که از هویت خود ناراضی اند

بیشتر کسانی که از هویت خود ناراضی اند ، صرفاً به بخش اوّل هویت خود و جنبه های منفی آن توجه می کنند و جنبهٔ دوم هویتشان را که انتخاب و اختیارشان برای ساختن آینده است،نادیده می گیرند. بیشتر بخوانید “کسانی که از هویت خود ناراضی اند”