تهران – خیابان پیروزی ، روبروی خیابان پنجم نیرو هوایی (روبروی مترو نیرو هوایی) ، مجتمع نسیم ، طبقه اول ، واحد 1

clinicbina@

تلفن تماس : ۷۷۴۶۸۴۱۸-۰۲۱

کار همراه با استعداد

کار همراه با استعداد

در هر سرى شورى است. خوشبخت كسى است كه ذوقش را دريابد. کار همراه با استعداد به موفقیت ختم می شود. يكى از رموز كاميابى اين است كه جوان رشته اى را تعقيب كند كه مطابق ذوق و سليقه و توانائى روحى و فكرى او باشد. بیشتر بخوانید “کار همراه با استعداد”