تهران – خیابان پیروزی ، روبروی خیابان پنجم نیرو هوایی (روبروی مترو نیرو هوایی) ، مجتمع نسیم ، طبقه اول ، واحد 1

clinicbina@

تلفن تماس : ۷۷۴۶۸۴۱۸-۰۲۱

هویت ساختنی است

هویت ساختنی است

اهداف انتخابی خود را مورد بررسی قرار دهید. هویت آیندهٔ شما به تدریج ساخته می شود و در اختیار شماست. هویت ساختنی است . اگر برای ساختن آن و روشن کردن اهداف آینده تان تصمیم نگیرید، به تدریج خواسته یا ناخواسته، شکل خواهید گرفت؛ شکلی که ممکن است در آینده از آن رضایت نداشته باشید. بیشتر بخوانید “هویت ساختنی است”