تهران – خیابان پیروزی ، روبروی خیابان پنجم نیرو هوایی (روبروی مترو نیرو هوایی) ، مجتمع نسیم ، طبقه اول ، واحد 1

clinicbina@

تلفن تماس : ۷۷۴۶۸۴۱۸-۰۲۱

همسر افسرده

رفتار با همسر افسرده

مهربانی و فداکاری او ، توجه او ، شفقت و عشق او بیش از هر چیز دیگر مرا در مدت عذاب روانی ام روی پا نگه داشت . اگر بخواهم شخصی را به عنوان فردی که بیشترین تاثیر را در بهبودی من داشته است انتخاب کنم . آن شخص مطمئنا همسرم است . این جملات را نورمن اندلر : روان شناس ، بعد از بهبود از افسردگی که دچارش شده بود  نوشته است . واقعیت این است هر چند نقش همسران در ایجاد افسردگی به اثبات نرسیده است . اما نحوه رفتار با همسر افسرده در بهبودی کاملا اثبات شده است.  بیشتر بخوانید “رفتار با همسر افسرده”