تهران – خیابان پیروزی ، روبروی خیابان پنجم نیرو هوایی (روبروی مترو نیرو هوایی) ، مجتمع نسیم ، طبقه اول ، واحد 1

clinicbina@

تلفن تماس : ۷۷۴۶۸۴۱۸-۰۲۱

نحوه انجام تنبیه سازنده

نحوه انجام تنبیه سازنده

تنبیه سازنده درون کنترل بار می آورد. انسان ها از ترس نیست که خودداری می کنند بلکه اختیار خودشان است. از روی آگاهی است. نحوه انجام تنبیه سازنده چگونه است؟ در تنبیه سازنده، درک مسئول پیدا می کنند. در حالی که اگر تنبیه ذیل احترام و مسئولیت نباشد تبدیل به خشونت می شود. بیشتر بخوانید “نحوه انجام تنبیه سازنده”