تهران – خیابان پیروزی ، روبروی خیابان پنجم نیرو هوایی (روبروی مترو نیرو هوایی) ، مجتمع نسیم ، طبقه اول ، واحد 1

clinicbina@

تلفن تماس : ۷۷۴۶۸۴۱۸-۰۲۱

اثرات موسیقی

موسیقی

موسیقی بر بخش های مختلف مغز تاثیر می گذارد . به همین دلیل توسط بسیاری از متخصصان در درمان بیماران افسرده یا مضطرب استفاده می شود . وزنآن، ریتم ، گام و اوج آن همه در نواحی از مغز مدیریت و پرداخته می شوند . که با احساسات و خلق و خو در ارتباط هستند . این نواحی کلیدی عبارتند از هیپو کامپ ، قشر پیشانی و لوب آهیانه ای . بیشتر بخوانید “موسیقی”