تهران – خیابان پیروزی ، روبروی خیابان پنجم نیرو هوایی (روبروی مترو نیرو هوایی) ، مجتمع نسیم ، طبقه اول ، واحد 1

تلفن تماس : ۷۷۴۶۸۴۱۸-۰۲۱

مرد باید ستون زندگی باشد

مرد باید ستون زندگی باشد

مرد باید ستون زندگی باشد تا بتوان به او تکیه کرد. او باید بتواند از خانواده نگهداری و محافظت کرده و حواسش به مصلحت زن و فرزندش باشد. سرپرستی خانواده وظیفه سنگینی است که خداوند آن را بر عهدهٔ مردان قرار داده است و این وظیفه با ویژگی های جسمانی مردان و خصوصیات روحی آنها کاملاً سازگار است. بیشتر بخوانید “مرد باید ستون زندگی باشد”