تهران – خیابان پیروزی ، روبروی خیابان پنجم نیرو هوایی (روبروی مترو نیرو هوایی) ، مجتمع نسیم ، طبقه اول ، واحد 1

clinicbina@

تلفن تماس : ۷۷۴۶۸۴۱۸-۰۲۱

محروم سازی موقت چیست؟

محروم سازی موقت چیست؟

محروم سازی موقت چیست؟ روشی که برای عدم اطاعت از دستورات توصيه می شود، استفاده از اتاق خلوت يا محروم سازی موقت يا زمان اخراج می باشد يعنی گذاشتن كودك در يك مكان بدون سرگرمی به مدت چندين دقيقه و گرفتن هر گونه توجه از وی. در اين نوع تنبيه هيچ روش دردناك و زجرآوری استفاده نمی شود بلكه فرصت برای دريافت توجه از كودك گرفته می شود. بیشتر بخوانید “محروم سازی موقت چیست؟”