تهران – خیابان پیروزی ، روبروی خیابان پنجم نیرو هوایی (روبروی مترو نیرو هوایی) ، مجتمع نسیم ، طبقه اول ، واحد 1

clinicbina@

تلفن تماس : ۷۷۴۶۸۴۱۸-۰۲۱

كيفيت گفتگو را بهبود بخشيد

كيفيت گفتگو را بهبود بخشيد

سميرا و حميد به دليل كار پر مشغله، در پايان هر روز بسيار خسته بودند . يك شب حميد زودتر از سميرا به خانه آمد و مشغول خواندن روزنامه در حالی كه منتظر همسرش بود، شد . او فكر می كرد : “من بسيار خسته ام، فكر می كنم او هم خسته باشه ! دوست دارم امشب با او برای شام بيرون بريم و كمی آرامش پيدا كنيم”  عواملی وجود دارند كه می توانند بر كيفيت گفتگو تاثير بگذارند. چنان چه از تأثير آنها آگاه باشيد ، می توانيد كيفيت گفتگو را بهبود بخشيد ، در غير اين صورت آنها می توانند شما را به سمت سوء تفاهم بكشانند. بیشتر بخوانید “كيفيت گفتگو را بهبود بخشيد”