تهران – خیابان پیروزی ، روبروی خیابان پنجم نیرو هوایی (روبروی مترو نیرو هوایی) ، مجتمع نسیم ، طبقه اول ، واحد 1

clinicbina@

تلفن تماس : ۷۷۴۶۸۴۱۸-۰۲۱

زندگی زناشویی

عمر زندگی زناشویی

در زندگی زناشویی و در خانواده به هر میزان که قدرت وارد شود . به همان میزان محبت ،عدالت و انصاف از طرف دیگر خارج میشود . در خانه نباید هیچ قدرت و کنترل و مالکیت روی دیگری باشد . آنچه که باید باشد حرمت ، مشورت و برابری است . بنابراین شما نه قرار است به کسی دستور دهید . نه از کسی دستور بگیرید . این کار برای افزایش عمر زناشویی لازم است . بیشتر بخوانید “عمر زندگی زناشویی”