تهران – خیابان پیروزی ، روبروی خیابان پنجم نیرو هوایی (روبروی مترو نیرو هوایی) ، مجتمع نسیم ، طبقه اول ، واحد 1

clinicbina@

تلفن تماس : ۷۷۴۶۸۴۱۸-۰۲۱

ظرفیت دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی

قبولی در کنکور به دو صورت انجام میشود.  پذیرش صرفا بر اساس سوابق تحصیلی یا بدون کنکورو پذیرش بر اساس نمره آزمون و سوابق تحصیلی انجام می شد.  ظرفیت دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی دولتی و غیردولتی، هر ساله با انتشار دفترچه انتخاب رشته کنکور برای کلیه رشته ها در گروه های آزمایشی تجربی، ریاضی، انسانی، زبان خارجه و هنر در دوره های مختلف مشخص می گردد. بیشتر بخوانید “ظرفیت دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی”