تهران – خیابان پیروزی ، روبروی خیابان پنجم نیرو هوایی (روبروی مترو نیرو هوایی) ، مجتمع نسیم ، طبقه اول ، واحد 1

clinicbina@

تلفن تماس : ۷۷۴۶۸۴۱۸-۰۲۱

شکرگزاری باعث موفقیت در زندگی

شکرگزاری باعث موفقیت در زندگی

هر موقعیت منفی، خواه یک رابطه پر دردسر باشد یا نبود سلامتی یا مشکل کاری، ناشی از نبود سپاسگزاری به مدت طولانی است. اگر ما برای چیزهایی که در زندگی مان هست شکرگزار نباشیم، به صورت ناخودآگاه وجود آنها را برای همیشه تضمینی خواهیم دانست. همیشه مهیا دانستن چیزها مقدمه رخدادهای منفی است، چرا که در این شرایط ما از وجود آنها شکرگزار نخواهیم بود و کارایی نیروی قدرشناسی را در زندگی مان متوقف می کنیم. همانطور که شکرگزاری باعث موفقیت در زندگی ما می شود، تضمینی دانستن وجود چیزهای مختلف هم سبب نزول و افت میزان موفقیت در زندگی می شود. بیشتر بخوانید “شکرگزاری باعث موفقیت در زندگی”