تهران – خیابان پیروزی ، روبروی خیابان پنجم نیرو هوایی (روبروی مترو نیرو هوایی) ، مجتمع نسیم ، طبقه اول ، واحد 1

clinicbina@

تلفن تماس : ۷۷۴۶۸۴۱۸-۰۲۱

شما مسئول زندگیتان هستید.

شما مسئول زندگیتان هستید

زن در فرهنگ ما قدرت و انرژی را به شوهرش منتقل می كند. برخی زنان اين چنين می گويند. شوهرم به من اجازه نمی دهد كه … خوب بدون شک اين نوعی اتلاف انرژی است. این را بدانید که شما مسئول زندگیتان هستید. اعتقاد به اين قضيه يعنی حبس خويشتن در زندانی كه تنها با اجازه ی ديگران می توان از آن بيرون آمد. يا حتی در آنجا كاری انجام داد. بیشتر بخوانید “شما مسئول زندگیتان هستید”