تهران – خیابان پیروزی ، روبروی خیابان پنجم نیرو هوایی (روبروی مترو نیرو هوایی) ، مجتمع نسیم ، طبقه اول ، واحد 1

clinicbina@

تلفن تماس : ۷۷۴۶۸۴۱۸-۰۲۱

طرحواره اطاعت

طرحواره اطاعت

این بیماران گرفتار در طرحواره اطاعت به دیگران اجازه میدهند .بر آنها سلطه پیدا کنند . آنها تسلیم کنترل دیگران میشوند . چون احساس میکنند. در غیر این صورت از طریق تنبیه یا رها شدن تحت فشار قرار میگیرند .  بیشتر بخوانید “طرحواره اطاعت”