تهران – خیابان پیروزی ، روبروی خیابان پنجم نیرو هوایی (روبروی مترو نیرو هوایی) ، مجتمع نسیم ، طبقه اول ، واحد 1

clinicbina@

تلفن تماس : ۷۷۴۶۸۴۱۸-۰۲۱

پرخاش چیست ؟

پرخاش چیست ؟

پرخاش چیست ؟ منظور از پرخاش، فریاد خشونت آمیز و بسیار بلند است. معمولاً پرخاش شامل خشم، صدای بلند، لحن نامناسب و بر زبان آوردن کلمات ناخوشایند است. اگر گفته می شود به کودک پرخاش نکنید، منظور آن نیست به کودک اعتراض نکنید، بلکه منظور آن است که کودک را با خشم، صدای بلند، لحن و کلمات ناخوشایند خطاب نکنید.

اثرات پرخاشگری با کودک چیست؟

پرخاش علاوه بر آن که تأثیر تربیتی مثبت ندارد و باعث اصلاح و تغییر رفتار نمی شود، آثار سوء زیادی نیز دارد. خشم و صدای بلند باعث هراس و اضطراب کودک و لحن نامناسب و کلمات ناخوشایند باعث تحقیر او می شوند. چنین کودکی، علاوه بر احساس خشم و هراس و یا تحقیر، می آموزد که با صدای بلند، لحن نامناسب و کلمات ناخوشایند صحبت کند. بنابراین هرگاه کودکی را دیدید که عصبانی است، به دیگران پرخاش می کند و کلمات زشتی به زبان می آورد او را مقصر ندانید بلکه رد پای رفتار او را در رفتار والدین و اعضای خانواده ی او جست و جو کنید.

چرا والدین از پرخاش استفاده می کنند؟

آن چه باعث می شود والدین از این روش ها استفاده کنند، معمولاً اشتباه شناختی است. والدین برای جلوگیری از بی بند و باری، بی نظمی، تنبلی یا بی ادبی کودک سعی می کنند در مقابل او به طور جدی بایستند تا فرزندشان از آن ها به خصوص پدر، حساب ببرد. از این رو تنبیه بدنی و پرخاش را برای نشان دادن جدیت و ایستادگی در مقابل کودک انتخاب می کنند. به علاوه برای این که به کودک بفهمانند او بچه است و نمی فهمد، از ابزار تحقیر یعنی از کوچک کردن او استفاده می کنند.

پرخاش چیست ؟

تردیدی نیست نگرانی والدین به جاست و آن ها باید گاهی با جدیت در مقابل خواسته های کودک بایستند و رفتارهای او را نقد کنند و معترض باشند، اما تنبیه بدنی و پرخاش ابزاری مناسب برای این کار نیست.

پیام بگذارید

(0 دیدگاه)

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *