تهران – خیابان پیروزی ، روبروی خیابان پنجم نیرو هوایی (روبروی مترو نیرو هوایی) ، مجتمع نسیم ، طبقه اول ، واحد 1

تلفن تماس : ۷۷۴۶۸۴۱۸-۰۲۱

نقش خانواده در تعليم و تربيت فرزندان

نقش خانواده در تعلیم و تربیت فرزندان

نقش خانواده در تعلیم و تربیت فرزندان چیست ؟ خانواده نقش مهمی در تعلیم و تربیت فرزندان دارد اما تنها نهادی نیست که در این کار دخالت دارد. هر کس که در خانواده ای به دنیا می آید با بستگان، همسایه ها ، آشنایان، دوستان، مردم کوچه و خیابان و بعدها مدرسه و محیط کار و … نیز تماس و ارتباط دارد. آیا هرگز فکر کرده اید که چرا در میان تمام این عوامل بر خانواده تأکید می‌شود؟

نقش خانواده در تعلیم و تربیت فرزندان

خانواده نهادی است که بیشترین نقش را در تربیت و سازندگی فرزندان دارد. از این رو جایگاه مهمی در زندگی فرد و جامعه دارد.

دلایل اصلی این نقش ویژه، عبارت اند از:

خانواده به تمام نیازهای کودک از ابتدا پاسخ می‌دهد و هیچ مرجع دیگری، حتی اگر تلاش کند، نمی تواند مانند خانواده به این نیازها پاسخ گوید. مشکلات کودکانی که در مراکز شبانه روزی تربیت می شوند نشان دهنده ی آن است که این مراکز هرگز نمی توانند جایگزین مناسبی برای خانواده شوند.

خانواده محیطی امن برای کودک فراهم می کند.

خانواده از بدو تولد تا زمان مرگ، پیوندی عمیق با اعضای خود دارد که برخلاف دیگر روابط، حتی اگر فرد بخواهد، گسسته نمی‌شود.

خانواده با محبت بی دریغ خود نسبت به هر یک از اعضای خود و در وضعیت های گوناگون منبع اعتماد آنها می‌شود. به همین دلیل اعضاء همواره باور و اعتماد خانواده را می پذیرند. به این ترتیب، همانطور که نتیجه‌ی محاسبات شما نیز نشان داد، هر کس بیش ترین زمان خود را در خانه و در کنار اعضای خانواده می گذراند. به علاوه، نوع و عمق ارتباط خانواده با کودکان بسیار متفاوت و ریشه دارتر از دیگر عواملی است که در آموزش و پرورش کودک سهیم اند.

از این رو تأثیر خانواده بر کودک نسبت به عوامل دیگر از جمله مدرسه بسیار عمیقتر است. همین وضع باعث می‌شود که نقش خانواده در تعلیم و تربیت کودکان بسیار برجسته شود و خانواده همواره محور اصلی توجه دانشمندان تعلیم و تربیت قرار گیرد.

نتیجه

تعلیم و تربیت جریانی است که از آغاز تا پایان زندگی انسان ادامه دارد و طی آن توانایی ها و استعداد های انسان شکوفا می شود.

کودک، خود نمی تواند مربی خودش باشد و دیگران باید او را آموزش دهند و پرورش نمایند. مهم ترین این نهادها خانواده است و هیچ نهاد دیگری قادر نیست با آن برابری کند. پشت سر هر انسان رشد یافته ای خانواده ای توانا قرار دارد و به همین ترتیب هر انسان بزهکار یا کسی که توان اداره ی خود و نیز ارتباط مناسب و سازنده با دیگران را ندارد، محصول خانواده ای ناکارآمد است.

پیام بگذارید

(0 دیدگاه)

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *