تهران – خیابان پیروزی ، روبروی خیابان پنجم نیرو هوایی (روبروی مترو نیرو هوایی) ، مجتمع نسیم ، طبقه اول ، واحد 1

clinicbina@

تلفن تماس : ۷۷۴۶۸۴۱۸-۰۲۱

فیلترهای گفتگویی چیست؟

فیلترهای گفتگویی چیست؟

فيلترها، آن چه را كه واقعا هست، تغيير می دهند. فيلترِ تنور، هوا را از گردوغبار تميز نگه می دارد. فيلتر موجود در لنزهای دوربين خواص نور گذرنده از آن را تغيير می دهد . صاف چای اجازه ورود تفاله ها را به ليوان نمی دهد . همانند هر فيلتری، آن چه از “فيلترهای گفتگويی”، می گذرد، چيزی متفاوت از آن چه اول بوده است، می باشد . فیلترهای گفتگویی چیست؟ وقتی آن چه را كه می گوييد (يا قصد گفتن اش را داريد) شبيه چيزی نيست كه ديگری شنيده، فيلترها در كارند.

فیلترهای گفتگویی چیست؟

ما در ذهن مان تعدادی فيلتر داريم. آنها بر آن چه ما می شنويم، آن چه كه می گوييم و بر تفسير ما از چيزهای مختلف تأثير می گذارند. آنها مبتنی بر چگونگی احساس ما، تفكر ما و تجربيات ما در زندگی، خانواده و زمينه فرهنگی ما و نظاير آن هستند. اجازه بدهيد به ۵ نوع فيلتری كه می تواند بر كيفيت گفتگوی زوج ها تأثير بگذارد و باعث شود كه آنها نتوانند شفاف گفتگو كنند، نگاهی بيندازيم.

۵ فيلتر اصلی

۱. حواس پرتی
۲. حالات هيجانی
۳. اعتقادات و انتظارات
۴. تفاوت در شيوه ها
۵. حمايت از خود

حواس پرتی

يك نوع فيلتر بسيار اساسی ، با توجه سر و كار دارد . هنگامی كه چيزی را به همسرتان می گوييد، آيا توجه او را داريد يا خير؟ هم عوامل درونی و هم بيرونی می تواند بر توانايی شما برای توجه تأثير بگذارد . عوامل بيرونی می توانند بچه های پر سر و صدا، يك مشكل شنوايی، خط تلفن بد يا صدای زمينه ای يك مهمانی باشد . عوامل درونی می تواند شامل احساس خستگی، تفكر در مورد چيزی ديگر يا برنامه ريزی برای كارهای پيش رو باشد.

كليد اصلی، اين جاست كه مطمئن شويد ، هنگامی كه واقعاً لازم است توجه همسرتان را جلب می كنيد و به او نيز توجه می كنيد. برای گفتگوهای مهم، اگر می توانيد، محيط آرامی بيابيد ؛ به تلفن پاسخ نگوييد و تلويزيون را روشن نكنيد . سعی كنيد فقط به ديگری توجه كنید و تصور نكنيد، هنگامی كه شما آماده گفتگو هستيد، همسرتان نيز بايد آماده شنيدن باشد، از او سؤال كنيد.

حالات هيجانی

وضعيت خلقی تأثير زيادی بر گفتگو می گذارد. به عنوان مثال ؛ تعدادی مطالعه نشان داده اند، هنگامی كه وضعيت خلقی خوبی دار يم، نسبت به زمانی كه چنين نيست، درنگ بيشتری بر افراد می كنيم. اگر در وضعيت خلقی بدی باشيم، بدون توجه به ميزان تلاش ديگری برای مثبت بودن، احتمالا ، اعمال و گفتار او را منفی تر دريافت می كنيم. آيا متوجه شده ايد ، گاهی اوقات كه همسرتان از خلق خوبی برخوردار نيست، هيچ اهميتی ندارد كه چه قدر خوب و لطيف حرف بزنيد؟ بهترين دفاع عليه اين نوع فيلترهای آسيب رسان، تشخيص آن فيلتر ، زمانی است كه
می دانيد وجود دارد .

از يك فيلتر به عنوان دليلی برای رفتار بد با همسرتان استفاده نكنيد. هر فردی ممكن است فيلترهای هيجانی زيادی داشته باشد . اگر شما از چيزی نگران، خسته، غمگين يا عصبی هستيد، احتمالا بر تفسير شما از آن چه همسرتان می گويد و پاسخ تان، تأثير می گذارد.

اعتقادات و انتظارات

بسياری از فيلترهای مهم از انديشه ها و انتظارات شما درباره رابطه تان نشأت می گيرند. بسياری از مطالعات در زمينه روان شناسی، طب و قانون، نشان داده اند كه افراد در ديگران و در موقعيت ها، متمايل به ديدن آن چه خودشان می خواهند، هستند. شما آنچه را كه از ديگران انتظار داريد، جستجو ميكنيد. اگر فكر ميكنيد اين طور نيست، خودپسندی است. فروتنی كنيد و بپذيريد هميشه در تفسير ديگران و انگيزه های شان بدون اشتباه نيستيد.

مطالعات نشان داده اند كه انتظارات نه تنها بر آن چه ما دريافت می كنيم، تأثير می گذارند، بلكه بر رفتار اطرافيان نيز تأثير می گذارند. به عنوان مثال ؛ اگر تصور می كنيد كه فردی “برون گراست ” آن فرد، هنگام صحبت با شما احتمالاً بيشتر شبيه يك برو ن گرا، رفتار خواهد كرد، حتی اگر او به طور طبيعی درون گرا باشد . ما رفتارها را از ديگران مطابق با انتظارات مان “بيرون می كشيم. اين امر تا حدودی دليل اين است كه چرا بسياری از الگوها و عادات قديمی گفتگو ، هنگامی كه تعطيلات را با خانواده تان می گذرانيد (اگر به طور منظم آنها را نمی بينيد) با قدرت كامل برگشت می كنند.

تفاوت در شيوه ها (خانوادگی، جنسيتی، فرهنگی)

هر كس دارای شيوه گفتگويی منحصر به خودش است، و شيوه های متفاوت می توانند به فيلتر كردن منجر شوند . شايد يكی از شما پر احساسی تر و بيان گرتر و ديگری تودارتر و ساكت تر باشد. شما ممكن است دارای مشكلاتی در درك يكديگر باشيد ، زيرا هر يك از شما دارای شيوه متفاوتی است. شيوه ها از عوامل زيادی نظير فرهنگ، جنسيت و تربيت خانوادگی تأثير می پذيرند . گاهی اوقات اختلاف در شيوه ها، ريشه در زمينه های خانوادگی دارد كه می تواند باعث سوء تفاهم زيادی شود و نوعی فيلتر قدرتمند منحرف كننده گفتگو است.

حمايت از خود

اين آخرين فيلتر ، از ترس از طرد ناشی می شود كه همه ما در روابط صميمانه ای چون ازدواج ، با آن در حال كشمكش هستيم. ترس، دشمن بزرگِ دلبستگی ايمن است . اين فيلتر زمانی عمل می كند كه ترس ما از طرد، ما را از ابراز خود واقعی و احساسات مان باز دارد. حتی خواسته هايی به سادگی “دوست داری برای ديدن اون فيلم جديد با هم بيرون بريم؟ ” می تواند ترس ما را از طرد بازتاب كند.

به جای بيان مستقيم آن به شيوه بالا ، اغلب اوقات آرزوی مان را می پوشانيم، زيرا صحبت مستقيم درباره آن، ماهيت ما را نمايانتر می كند و اين، خطر طرد را افزايش می دهد. ممكن است هنگام رفتن به سينما، اين ترس خيلی مهم نباشد، اما هنگامی كه موضوع احساسات، آرزوها و انتظارات پيش می آيد، می تواند باعث سوء تفاهم زيادی شود. درباره اين فيلتر بينديشيد ، خواهيد ديد هنگامی كه اين فيلترها فعال اند، ممكن است به دليل ترس از واكنش منفی ديگری، احساسات و نيازهای خود را كتمان کنید .

پیام بگذارید

(0 دیدگاه)

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *