تهران – خیابان پیروزی ، روبروی خیابان پنجم نیرو هوایی (روبروی مترو نیرو هوایی) ، مجتمع نسیم ، طبقه اول ، واحد 1

clinicbina@

تلفن تماس : ۷۷۴۶۸۴۱۸-۰۲۱

طلاق توافقی چگونه است ؟

طلاق توافقی چگونه است ؟

طلاق توافقی چگونه است ؟ همان طور که از نامش پیداست زوجین بر سر تمامی مسائل مالی و غیر مالی مرتبط با ایام زناشویی مشترک توافق کرده اند ، کما این که اگر توافقی در مورد موارد فوق وجود نباشد ،طلاق توافقی معنایی نخواهد داشت .

طلاق توافقی  و مهریه 

مهمترین موضوع در طلاق توافقی  مهریه است . زوجین باید در مورد آن به توافق کامل رسیده باشند . رای دادگاه دقیقا بر مبنای مفاد توافقی بین زوجین صادر خواهد شد . چه این که زن بخواهد تمام یا بخشی از مهر را ببخشد ، یا تمام آن را دریافت کرده یا زوجین شرایط پرداختی خاصی را در بین خودشان توافق کنند . در گواهی عدم امکان سازش در (طلاق توافقی) ثبت خواهد شد ،و بدیهی ست که در صورت عمل نکردن به آنچه توافق شده ضمانت اجرا وجود خواهد داشت . ملزم به اشاره است هر توافقی را میتوان در خصوص مهریه در طلاق توافقی اعمال نمود.

طلاق در دوران عقد و مهریه

در واقع آنچه از دیدگاه قانون برای مهریه اهمیت دارد ، زناشویی بین زوجین است . اگر بین زن و شوهر نزدیکی کامل واقع شده باشد (زوجه دوشیزه نباشد) ،تمام مهر به زن تعلق خواهد گرفت ، و پس از آن روش پرداخت و وصول مهریه برحسب توافقات بین زوجین صورت می گیرد .اگر زوجه دوشیزه باشد( بین زوجین زناشویی واقع نشده باشد) تا قبل از طلاق ، زن می تواند همه مهر را مطالبه کند و فقط در زمان طلاق است که زن مستحق نصف آن خواهد بود .

حتی این جا نیز که بر طبق قانون و شرع ، زن مستحق نصف مهر است ،بستگی به توافق زوجین دارد که بخواهند در راستای طلاق توافقی چه تصمیمی در خصوص پرداخت  آن بگیرند. اعم از این که زوجه غیر مدخوله (باکره) بخواهد مهریه استحقاقی را ببخشد ،و یا با توافق دریافت کند.

رجوع پس از طلاق توافقی

اگر زوجه در هنگام ثبت طلاق توافقی دوشیزه (باکره) و یا این که یائسه باشد طلاق قابل رجوع نخواهد بود . اما اگر رجعی باشد در ۳ ماه عده مرد می تواند به زن  بازگشت کند. اما طلاق های توافقی از نوع خلعی است یعنی این که زن چیزی از مهریه و یا غیر آن را و لو اندک به زوج می بخشد. در این جا اگر زوجه یائسه یا دوشیزه نباشد، زن در ایام عده می تواند به آنچه بخشیده است ، رجوع کند .

به این صورت که به دفتر خانه ای که طلاق توافقی را ثبت کرده مراجعه می کند و تقاضای رجوع می کند ؛ پس از رجوع زن به آنچه بخشیده است ، طلاق به ماهیت خود که رجعی بودن است باز می گردد. و در این صورت شوهر نیز می تواند به زوجیت رجوع کند ؛و دوباره به حالت اول زن و شوهری باز می گردند. تحت هر شرایطی پس از گذشتن مدت عده زوجه به هیچ عنوان نمی تواند به آنچه بذل کرده است , رجوع کند.

شرایط گرفتن مهریه بعد از طلاق توافقی

اگر از بابت مهریه در طلاق توافقی چک یا سفته ای اخذ شده باشد بدیهی است که زوجه می تواند در صورت عدم وصول آن ها به استناد مدارک مذکور درخواست مطالبه از طریق دادگاه کند و در صورت قطعیت حکم امکان جلب و توقیف اموال وجود دارد. اما اگر سند تجاری از بابت مهریه دریافت نشده باشد و زوج در مواعد توافق شده مهریه را پرداخت نکند زن می تواند از طریق داداه و با دادن دادخواست مطالبه مهریه احقاق کند توجه داشته باشید که ازدواج مجدد زوجه پس از طلاق مانع اخذ مهریه قبلی نمی گردد.

نکته: بر طبق ماده ۲۲ قانون حمایت خانواده صرفا تا ۱۱۰ سکه بهار آزادی یا معادل آن دادگاه در صورت نپرداختن اقساط جلب صادر می کند و برای مازاد بر آن، زوجه میبایستی اموالی را از زوج به دادگاه معرفی کند.

برای نخستین بار به طلاق توافقی در قانون حمایت از خانواده مصوب سال ۱۳۹۱ اشاره شد و در قانون حمایت از خانواده قبلی ۱۳۵۳ اسمی از طلاقی توافقی به میان نیامده بود و در میان این سال ها قوه قانونگذاری خلاء موادی که در خصوص طلاق توافقی پیش بینی شده باشد را بالاخره در سال های اخیر احساس کرد، لذا موادی به طلاق توافقی اختصاص داده شد.

طلاق خلع یا مبارات

در احکام و منابع شرعی به طلاق رجعی و طلاق بائن (از جمله طلاق های خلع و مبارات) پرداخته شده و با توجه به رویۀ عملی موجود در سیستم قضایی و دادگاه ها، میتوان طلاق توافقی را از جهات بسیاری به نوعی طلاق خلع و یا حتی مبارات دانست؛ در طلاق خلع زوجه از زوج کراهت پیدا میکند و در ازای مالی که به همسر خود  می بخشد که ممکن است معادل کل مهریه یا قسمتی از مهریه و یا حتی بیشتر از آن باشد، موافقت مرد را برای طلاق جلب میکند و اگر کراهت طرفینی باشد و هر دو نسبت به هم این انزجار و کراهت را داشته باشند و زن برای اینکه مرد را متقاعد به طلاق کند مهریۀ خود یا بخشی از آن به مرد بذل کند،  طلاق از نوع مبارات تلقی میگردد.

پس تفاوت این دو نوع طلاق بائن در این نکته نهفته است که در طلاق خلع، کراهت مذکور از جانب زن است و مالی که زن به مرد بذل میکند، ممکن است بیشتر از میزان مهریه باشد اما در طلاق مبارات، کراهت از جانب هر دو طرف بوده و مالی که زن به مرد میبخشد نمیتواند بیش از میزان مهر باشد.

 

پیام بگذارید

(0 دیدگاه)

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *