تهران – خیابان پیروزی ، روبروی خیابان پنجم نیرو هوایی (روبروی مترو نیرو هوایی) ، مجتمع نسیم ، طبقه اول ، واحد 1

clinicbina@

تلفن تماس : ۷۷۴۶۸۴۱۸-۰۲۱

سر چشمه خوشبختی

سر چشمه خوشبختی

برخی معتقدند که سر چشمه خوشبختی را در درون خود باید جستجو کرد . آنهایی که تفسیر سعادت را «آسایش از آلام» می دانند. بر این باورند که آلودگی با دنیای بیرون، موجب درد و رنج است . هرچه انسان، بیشتر خود را از جهان بیرون بی نیاز سازد . رابطه اش را با بیرون قطع کند. از سعادت (که چیزی جز خلاصی از رنج نیست) بیشتر بهره مند می شود. نشانه هایی از این طرز تفکر را در تصوف هندی و افکار بودا و مانی و پیروان ایشان می توان مشاهده کرد.

 سر چشمه خوشبختی

دسته دیگر، سر چشمه خوشبختی را در جهان بیرون می دانند . معتقدند انسان، موجودی این جهانی است . تحت تأثیر عوامل این جهان است. این دیدگاهِ مادّی مسلک، سعادت را فقط وابسته به عوامل خارجی می داند.

نظر سوم، این است که سر چشمه خوشبختی را تنها از درون یا از بیرون دانستن، مبالغه است. انسان نه آن چنان است. که بتواند از عوامل بیرونی بی نیاز گردد .بدون استمداد از آنها به کمال و سعادت نائل شود. نه آن طور که تمام خوشیهایش منبع بیرونی داشته باشد. بلکه کانون توانمندیهای درونی انسان، در کنار منابع محیطی و بیرونی، بروز و ظهور پیدا می کند . به شکوفایی و خوشبختی می رسد.

از این رو، اکثر فرهیختگان، سرچشمه خوشبختی را همزمان هم وابسته به عوامل درونی و هم عوامل بیرونی می دانند. البته سهم هر یک و کیفیت تأثیر هر کدام و نقش ثابت یا متغیّر آنها، متفاوت خواهد بود.

نقش دین در خوشبختی

گرچه معارف وحی و آموزه های دینی، پدیدآورنده نگاه درست به هستی و ارمغان آور الگوهای آسمانی است. امّا استعداد و ظرفیت افراد در بهره گیری از این منبع سعادت آفرین، به سان مشعلهای شعله ور و فروزانی است .که آدمی را به سرمنزل مقصود (که همانا سعادت واقعی است)، هدایت می کند.

دین، هدیه ای الهی است که آرامش خاطر و آسایش وجود تمامی پیروان و شیفتگان را در دوری از نگون بختی و بدبختی فراهم می سازد . راه روشنِ خوشبختی را فرا روی تمامی علاقه مندان می گشاید.

بی گمان، دستیابی به تمام معیارها و پرداختن به همه شیوه های خوشبختی از این رویکرد. در این مجال مختصر نمی گنجد. از این رو، با اشاره به پاره ای از صفات و ویژگیهای بنیادین، تحقیق و بررسی افزون تر به فرصتی مناسب موکول می گردد.

۱ . شناخت و معرفت به دین:

آگاهی از دین، اولین قدم در راه رسیدن به موفقیت کامل و خوشبختی واقعی است. لذا بر هر انسانی لازم است دین را به طور کامل بشناسد. تا بهتر بتواند مسیر زندگیِ خود را، بر طبق دستورالعملهای سعادتبخش دین اداره کند. چرا که بدون شناخت دین، هرگز عرصه زندگی نمی تواند از توطئه شیاطین ایمن باشد.  از آلوده شدن به امورات ضد خوشبختی در امان باشد.

۲ . صبر، تحمل و توکل:

صبر و تحمل در برابر تلخیها و ناراحتیهای دوران زندگی، رمز موفقیت و سر چشمه خوشبختی است. استقامت در مسیر سعادت، آن گاه استمرار دارد که طالب خوشبختی، در اثر ایمان، روح و روان خویش را به صبر و تحمّلْ عادت دهد. انسانی که به چیدن گل زیبا و خوشبویی عشق می ورزد .باید در مقابل نیش خارهای اطراف گل ، صبر و تحمل نماید. تا بتواند به خواسته والای خود نایل آید. و این همه در شرایطی است که بداند هیچ پناهگاهی در برابر حوادث ناگوار روزگار، ایمن تر از پناهندگی به خدای مهربان نیست. انسان متوکل، ضمن تلاش و تکاپوی بسیار ، خود را صاحب تمام توانها و صلاحیتها نمی داند. با دیده ای فراتر از چشمان ظاهری، کارهای خود را به دست کارسازِ آفرینش و توفیق آفرین هستی می سپارد . با نشاط روحی و قوت قلب در عرصه سعادت و سلامت فعالیت می کند.

۳ . نیت الهی داشتن درکارها:

خلوص نیت به پروردگار متعال، راه وصول به خواستها و اهداف است . زیرا جهان هستی با تمام خصوصیاتش تحت سیطره و اراده اوست و هیچ عاملی نمی تواند بدون اراده خداوند، مفید یا مضر به حال کسی باشد. خداوند، اراده کرده است آنانی را که با نیت خالص عمل کنند. سعادتمند سازد.

۴ . دانش و بینش:

دانش، مشعل فروزان دیدن است . بینش، روشنگرِ خوب دیدن. درست دیدن و به جا دیدن . انواع داراییهای مادی و معنوی و تمامی امکانات رهیایی، در صورتی زمینه ساز نیکْ انجامی و خوشبختی خواهند بود. که در مسیر انسانی و انگیزه الهی به کار گرفته شوند. دانش و بینش، لحظه های زندگی را صفحات زرّینی می کنند .که همه نعمتها، به کیمیایی ارزشمند، تبدیل شده، در راه رسیدن به خوشبختی و سعادت رقم می خورند.

۵ . رهایی از اسارتهای لذّت بار:

غبارروبی ضریح وجود از دلبستگیهای پوچ و بی محتوا و پاک کردن آیینه نفس از وابستگیهای پست. زمینه ساز رویش زلال عشق و معرفت بر صفحه دل و رواق دیده می شود. ارمغان هدایتی که رسولان الهی نخستین وظیفه خود را در انجام دادن آن بیان کرده اند، تهذیب نفس و رهایی از اسارت ذلت بار است. بی شک، هرچه زنجیرهای وابستگی به تعلقات مادی و هوسهای حیوانی کمتر باشد. قدرت پرواز و شکوفایی بیشتر خواهد شد. این، رمز سعادت و راز خوشبختی حقیقی در گذر زندگی دنیوی است.

۶ . اخلاق شایسته:

گام دیگر در دستیابی به سر چشمه خوشبختی آن است .که در عرصه زندگی در مدار حق و بندگی، اخلاق شایسته پیدا کنیم. رویی گشاده، اخلاقی ملایم و سخنانی زیبا و مهدبانه داشته باشیم، از سلیقه های شخصی ای که آنها را به نام دین جا می زنیم. دوری کنیم.خودسازی را در خمودی، بی حالی، بداخلاقی و سکوت بی جا ندانیم. از آن سو، خوش اخلاقی را در شکستن حریم الهی و دریدن مرزهای دین نبینیم.

اخلاق در نگاه پاکِ معصومان(ع) خوشبختی جاودان معرفی شده است. رسول اکرم(ص) فرمود: «کسی که این ویژگیهای شایسته را دارا باشد . نیکبختی دنیا و آخرت را از آنِ خود کرده است. اخلاق نیک که با آن در بین مردم و با آنان زندگی کند . قلب خاشع و سپاسگزار از تمامی نعمتهای الهی . زبانی که به ذکر خداوند مشغول است».

و چون شخصی از رسول اللّه (ص) دستورالعملی خواست تا با عمل بدان محبت خدا، خلق خدا، افزایش مال و دارایی، طولانی شدن عمر و محشورشدن با پیامبر را ـ که دستاوردی جز خوشبختی دنیا و نیکبختی آخرت نخواهد داشت ـ به دست آورد، حضرت فرمود: «اگر محبت خداوند می خواهی، پرهیزکار و متقی باش.اگر علاقه مردم را می جویی به آنان نیکی کن و از آنچه در دستشان می بینی، روی بگردان. اگر افزایش داراییِ خود را طلب می کنی.آن را از حقوق الهی و مردم، پاک کن.اگر سلامت تن می خواهی، بسیار صدقه بده. اگر بلندی عمر می جویی، صله رحم کن . اگر به دنبال محشورشدن با من هستی، سجده هایت را طولانی نما».

آفرینش برای خوشبخت شدن

امروزه تکنولوژی، ما را هم نسبت به درد خود بی احساس کرده است و هم نسبت به درد دیگران . بدین ترتیب که بیش از حد در معرض مسائل غامضِ سرگرم کننده قرار گرفته ایم. صادقانه در مورد زندگی خود فکر کنید. آیا وقتتان را صرف کارهای پرمعنایی می کنید که باعث خوشبختی شما شود؟ یا اکثر وقت خود را صرف کارهایی می کنید که موجب رضایت شما نیست؟ اگر زندگی تان به پایان برسد آیا آرزو خواهید کرد که زمان بیشتری را به گونه ای متفاوت سپری می کردید؟ اگر تنها یک ماه از عمر شما باقی مانده باشد، چه چیزی را تغییر می دهید؟

داشتن خوشبختی یعنی توجه کردن به هر لحظه زندگی. در هر لحظه ای که کاملاً حضور دارید. یعنی فرصت حاضر را قدر دانستن و در زمان حال زیستن. برخی افراد، هنر در حال زیستن را ندارند. زمانِ حال خود را با اشتغال فکری به خاطرات گذشته یا انتظارات پوچ آینده تخریب می کنند. انسان خوشبخت، فرزند زمان حال است. در زمان حال زندگی می کند. گرچه زندگی در زمان حال را به معنای نادیده گرفتنِ غیر عقلانیِ گذشته و یا مهیا نشدن برای آینده تلقی نمی کند. او می داند برای خوشبخت شدن به دنیا آمده است، پس در این مسیر، از هیچ تلاش و کوششی دریغ نمی ورزد.

آیین خوشبختی

شما نیز می توانید با رعایت نکات زیر، احساس آرامش و خوشبختی را در خود افزایش دهید:

۱ . مرتب و منظم باشید و برای کارهایتان برنامه ریزی کنید.

۲ . در کارهای هدفدار، بهره ور باشید.

۳ . به افراد دیگر محبت بورزید، و روابط شخصی رضایت بخش را توسعه دهید.

۴ . نگرش مثبت داشته باشید . تفکر مثبت و خوش بینانه را توسعه دهید. نگرشهای منفی خود را کنترل کنید.

۵ . در زمان حال زندگی کنید و از آینده، استقبال نمایید. اهداف شخصی برای خود تعیین کنید.

۶ . هویتِ مربوط به شخص خودتان را کشف کنید.

۷ . به وقایع شاد و خوش زندگی، ارج نهید.

۸ . در روابط میانْ فردی، سعی کنید اهل گذشت و بخشندگی باشید.

نکته پایانی

لحظات خوشی و نیکبختی همیشه در دسترس هستند، به شرط آنکه:

به هستی خوشبین باشید، نَفَس عمیق بکشید و به آفتاب، سلام کنید. برای وقتتان ارزش قائل شوید. آن را تلف نکنید . برای زندگی و سلامت خود سپاسگزار باشید . به یاد داشته باشید. هیچ گاه برای مهرورزیدن، دیر نیست . به روح اطرافیان خود توجه کنید .محبت خود را به دیگران ابراز کنید.برای زندگی روزمره سپاسگزار باشید. برای نعمتهای خداداد، شکرگزار باشید. به یاد داشته باشید که خوشبختی، تنها امتداد شادی و سادگی است. در هر حال، همواره به یاد خدا باشید. در دوستی با خدا استوار باشید .

و مطمئن شوید که آفرینش برای خوشبختی شماست… با مرکز مشاوره بینا همراه باشید .

پیام بگذارید

(0 دیدگاه)

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *