تهران – خیابان پیروزی ، روبروی خیابان پنجم نیرو هوایی (روبروی مترو نیرو هوایی) ، مجتمع نسیم ، طبقه اول ، واحد 1

clinicbina@

تلفن تماس : ۷۷۴۶۸۴۱۸-۰۲۱

روابط ناسالم ميان دختر و پسر

روابط ناسالم ميان دختر و پسر

عوامل زمينه ساز در ايجاد روابط ناسالم ميان دختر و پسر چیست؟ ابتدا بايستی مراد و منظور از واژه رابطه فهميده شود و سپس معيار و ملاك ما از اينكه به مجموعه ای از روابط سالم و به مجموعه ای ديگر ناسالم می گوييم چيست؟ رابطه واژه ای عربی است كه در معنای تماس و وصل شدن به كار می رود و در گفتار روزمره به مجموعه ای از رفتارهايی اطلاق می شود كه در تماس با يكديگر ابراز می كنيم.

رابطه و برقراریی آن با ديگران فی نفسه محكوم به فساد و تباهی نيست و اين، هدف و مقصود نهايی و غايي طرفين است كه صفت سالم يا ناسالم بودن را به همراه خواهد داشت . اين نكته را هم بايد متذكر شد كه در جوامع مختلف، بنا به نوع فرهنگ و آداب و رسوم و آموزه های ملی، تعاريف مختلفی از روابط سالم و ناسالم ارائه ميشود.

عوامل زمينه ساز در ايجاد روابط ناسالم ميان دختر و پسر

۱- عوامل درونی و روانی

اين عوامل به شرط وجود ساير عوامل، می تواند موجبات برقراری روابط ناسالم را فراهم نمايد . تفاوت در حالات روحی و روانی و اخلاقی دختران و پسران و علايق و خواسته های آنان می تواند باعث بروز روابط ناسالم ميان اين دو شود . تفاوت درونی ديگری كه می توان نام برد قوه شهوت نهفته در نهاد آدمی است كه فی نفسه نيروی محرك مثبتی است به اين جهت كه باعث جذب دو جنس می شود و دليلی است برای رابطه مثبت و زندگی مشترك؛ اما همين نيروی مثبت اگر در جهت نيل به هوسرانی قرار گيرد، تبديل به بلايی خانمانسوز می گردد كه نمونه آن در همه جوامع يافت می شود.

۲- عوامل اجتماعی

عوامل اجتماعی را به دليل اهميت خانواده به عنوان يك اجتماع كوچك و مهمترين اجتماع در رشد و تربيت افراد به دو بخش تقسيم می كنيم: الف) عوامل خانوادگی ب) ساير عوامل اجتماعی

الف) عوامل خانوادگی :

خانواده به عنوان اولين كانون رشد و تعالی جوانان در سعادت و شقاوت دختران و پسران نقش كليدی دار د . اگر خانواده داراي شرايط و احوال خوبي باشد، در امر تعليم و تربيت فرزند خود موفق خواهد بود . عواملی نظير بيسوادی، نداشتن آگاهی كافی از روشهای تعليم و تربيت و عدم ارتباط مناسب والدين با يكديگر می تواند دليلی برای بروز روابط ناسالم ميان دختران و پسران باشد.

ب) ساير عوامل اجتماعی :

علاوه بر عوامل خانوادگی تاثيرگذار بر روابط دختر و پسر، ساير عوامل اجتماعی نيز در سطحی فراتر بر روند رفتار و روابط آنان تاثير می گذارد . بافت جامعه از لحاظ آداب و رسوم و عادات غالب مردم در قوميتهای مختلف و همچنين روابط مردم در طبقات مختلف جامعه، باعث ايجاد تفاوتها و چالشهای ميان افراد شده و زمينه ايجاد يك روابط ناسالم را بوجود می آورد.

۳- عوامل اقتصادی

عوامل اقتصادی را اگر به صورت يك طيف در نظر بگيريم، دو سر اين طيف از يك سو فقر و در سوی ديگر ثروت می باشد . هر دوی اين اوضاع در تجربيات گوناگون نشان داده كه در بيشتر مواقع، دارای عدم روابط سالم است . البته استثنائاتی هم وجود دارد، اما آنچه مسلّم است، اين است كه در همه جوامع، از جمله عوامل مهمی كه باعث ترويج فساد و فحشا می شود، فقر است . و همچنين گروهی از افراد كه دارای ثروت و توانايی مالی زيادند، در صورت وجود ساير عوامل، دارای روابط ناسالمی خواهند بود.

۴- عوامل فرهنگی

با دقت در فرهنگ حاكم بر جوامع مختلف در می يابيم كه تفاوتهای زيادی ميان اين فرهنگ ها وجود دارد و هر كدام از آنها تعريفی از رابطه سالم و ناسالم ارائه داده اند، اما آيا تعريف سالم بودن يك رابطه دليل بر عدم وجود رابطه ناسالم است؟ مثلا در جوامعی كه حتی داشتن روابط جنسی ميان دختران و پسران به شرط وجود رضايت دختر، يك امر عادی و غير جرم محسوب می شود، آيا به صرف جرم نبودن اين روابط، می توان بر سالم بودن آن صحه گذاشت؟

از سوی ديگر جوامعی كه اين روابط در آنها جرم محسوب می شود و قطعا از نظر فرهنگی، عملی ناشايست است، راه های جايگزينی را برای ايجاد رابطه صحيح و سالم ميان دختران و پسران بوجود می آورد؟ در مجموع می توان گفت برای اينكه بتوان از ايجاد روابط ناسالم جلوگيری كرد، بايد عوامل فرهنگی تاثيرگذار را تشخيص داده و البته بايد نوع و تفاوت فرهنگ ها را در اين راه مد نظر قرار داد.

مرکز مشاوره و خدمات روانشناسی در شرق تهران

پیام بگذارید

(0 دیدگاه)

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *