تهران – خیابان پیروزی ، روبروی خیابان پنجم نیرو هوایی (روبروی مترو نیرو هوایی) ، مجتمع نسیم ، طبقه اول ، واحد 1

clinicbina@

تلفن تماس : ۷۷۴۶۸۴۱۸-۰۲۱

راه های کنترل روانی کودک چیست؟

راه های کنترل روانی کودک چیست؟

راه های کنترل روانی کودک چیست؟ هميشه احساس كودك را تاييد كنيد. وقتی ترسيد نگيد اين كه ترس نداره يا نترس، بايد گفت ميدونم ميترسی. در صورت نفی و رد احساس كودك، او به اين نتيجه ميرسد كه من هيچی نميفهمم، هر چه احساس ميكنم اشتباه است و شروع به نفی احساس خود و شخصيت خود ميكند.

راه های کنترل روانی کودک چیست؟

كنترل روانی كودك يعنی دادن احساس گناه و خجالت به كودك برای نشان دادن كار بد او. تنها كتك زدن نيست كه به كودك آسيب شديد ميزند، زمانی كه با دادن احساس خجالت و گناه كودك را كنترل ميكنيد در واقع به روان او تجاوز ميكنيد.

كودك را به صورت مستقيم تصحيح نكنيد. هرگز او را جلوی دوستانش يا در مقابل جمع يا حتی جلوی خواهر و برادرش اصلاح نكنيد. اگر كلمه ای گفت كه اشتباه بود، در جمله ای از آن كلمه استفاده كنيد. در صورت لزوم، در اتاقش به تنهايی درباره كار اشتباهش صحبت كنيد.

وقتي با شما صحبت ميكند به او توجه مخصوص نشان بدهيد. اگر در حال تلفن حرف زدن، صحبت با دوستانتان، كار با كامپيوتر، يا تماشای تلويزيون هستيد لحظه ای كارتان را متوقف كنيد، به چشمانش نگاه كنيد، و در صورت لزوم از او بخواهيد بعد از اتمام كارتان با او صحبت خواهيد كرد.

از او بخواهيد برايتان كتاب بخواند، آواز بخواند، فيلمی كه ديده را تعريف كند و نشان بدهيد مشتاق شنيدنيد

هرگز به او يا كارهايش نخنديد.

مخصوصا در جمع حتی به كارهای بامزه ش نخنديد مگر آنكه خودش اين خواسته يا انتظار را داشته باشد.

بعد از شش سالگی با كمك مربی خصوصی او را در زمينه يك ورزش گروهی مثل فوتبال يا بسكتبال بسازيد تا در  زمين ورزشی بدرخشد.

هرگز با فرزندتان درد دل نكنيد .

بدی ديگران مخصوصا همسر خود را هرگز به او نگوييد. پدر و مادر باید دوست فرزندانشان باشند ولی هیچگاه هیچگاه هیچ پدر و مادری حق ندارد فرزندش را به عنوان دوست خود انتخاب کند.

روزی ٥٠ بار به جا به موقع به او بگوييد تو خوبی. مرسی پسر خوبم، ممنونم دختر خوبم.

از ظاهر او ايراد نگيريد او را با كسی مقايسه نكنيد.

به خاطر اشتباهش او را تنبيه نكنيد.

اجازه بدهيد اشتباهات بی خطر كند و در صورت نياز بدون منت كمكش كنيد.

به او احساس گناه ندهيد. مثلا خسته شدم از دستت، پيرم كردی، كاش بميرم راحت بشم. تو هم لنگه بابات/مامانت هستی.

از كودك به عنوان جاسوس استفاده نكنيد.

با او قهر نكنيد.

از خجالتی بودن او در جمع حرفی به میان نیاورید کودکان خجالتی در برابر حرف های اطرافیان بسیار حساس اند. حرف زدن در مقابل او با مادر دوستش تنها وضعیت را وخیم تر خواهد کرد. کودکان خجالتی بیش از قضاوت های منفی به قضاوت های مثبت محتاج اند.

در پی هر پیشرفت کوچکی او را تحسین کنید. کودکان خجالتی همیشه فکر می کنند دیگران در مورد آنها بد قضاوت می کنند. پس هر بار کار درستی انجام می دهد، او را تشویق کنید. مثلا بگویید «من به تو افتخار می کنم.»، «چه قدر شجاعی!» و … این امر سبب می شود حس عشق در او جان بگیرد.

پیام بگذارید

(0 دیدگاه)

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *