تهران – خیابان پیروزی ، روبروی خیابان پنجم نیرو هوایی (روبروی مترو نیرو هوایی) ، مجتمع نسیم ، طبقه اول ، واحد 1

تلفن تماس : ۷۷۴۶۸۴۱۸-۰۲۱

تفاوتهای ناشی از زمینه خانوادگی

تفاوتهای ناشی از زمینه خانوادگی

آگاهی بیشتر از چگونگی تأثیر شیوه های متفاوت بر گفتگو می تواند مسیری طولانی به سمت پیشگیری از سوء تفاهمات باشد . توصیه می شود که در مورد تفاوتهای ناشی از زمینه خانوادگی بیندیشید و در مورد اثرتان بر شیوه گفتگو یتان با یکدیگر صحبت کنید.

تفاوتهای ناشی از زمینه خانوادگی

سیمین و سعید از دو خانواده بسیار متفاوت آمده اند. اعضای خانواده سعید همیشه بسیار بیان گر و پر احساس بودند ، آنها هیجانات شان را به شدت نشان می دادند و این صرفاً شیوه آنها بود . خانواده سیمین بسیار تودار و درون گرا بودند، در نتیجه، صدای کمی بلندتر در خانواده او به معنای خشم زیاد بود، در حالی که در خانواده سعید به سختی مورد توجه قرار می گرفت. بنابراین در بسیاری  از مکالمه ها، سیمین شدت احساسات سعید را زیاد تخمین می زد و سعید شدت احساسات سیمین را کم برآورد می کرد.

به عنوان مثال:

سعید: تعمیر ماشین لباسشویی چقدر هزینه داشت؟
سیمین: حدود پنجاه هزار تومان.
سعید: (با شدت و در حالی که سرخ شده ) چی؟ چه طور تونستند این قدر بگیرند، چه قدر گران!
سیمین: (با عصبانیت ) ازت می خوام که بر سر من فریاد نزنی ! بارها گفته ام، هنگامی که داد و فریاد می کنی، نمی تونم بهت گوش بدم.
سعید: من سرت داد نمی زنم. نمی تونم باور کنم که این قدر گران شده!
سیمین: چرا نمی تونیم یک مکالمه آروم شبیه دیگران داشته باشیم؟ خواهر و برادرهای من هرگز سر هم داد نزده اند.
سعید: اصلاً اونا در مورد چیزی با هم صحبت می کنند؟ نه ! ببین، پنجاه هزار تومان خیلیه، این چیزیه که من از اون متعجبم!
سیمین: دفعه بعد خودت خونه باش. من از فریاد زدن سر این چیزها خسته شده ام.
سعید: عزیزم، من که از تو ناراحت نیستم . من از اونا ناراحتم . خودت می دونی، آدم داغی هستم، اما سعی نکردم بهت بگم که اشتباه کردی.
سیمین: (آرام شده) خوب، به نظر می رسه این طوری باشه.
سعید: من از دست تو عصبی نیستم . اجازه بده یک تلفن بهشون بکنم . شماره ش چند بود؟

 نتیجه

سیمین و سعید به دلیل شیوه های مختلف، دچار سوء تفاهم شدند. همان طور که در مثال آمد، مکالمه به مسیر اصلی اش برگشت، زیرا یکی از همسران درک کرد که یک فیلتر منحرف کننده وجود دارد و عملی تصحیح کننده انجام داد . در این جا سعید تصریح کرد که منظورش فریاد زدن بر سر سیمین و مقصر دانستن او نبوده است. بنا براین سعی کنید قبل از ازدواج به تفاوتهای ناشی از زمینه خانوادگی توجه کنیدو یا در این زمینه آگاهی کامل کسب کنید تا دچار مشکلات بعدی در زندگی نشوید.

پیام بگذارید

(0 دیدگاه)

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *