تهران – خیابان پیروزی ، روبروی خیابان پنجم نیرو هوایی (روبروی مترو نیرو هوایی) ، مجتمع نسیم ، طبقه اول ، واحد 1

clinicbina@

تلفن تماس : ۷۷۴۶۸۴۱۸-۰۲۱

تفاوتهای جنسیتی در گفتگو

تفاوتهای جنسیتی در گفتگو

تفاوتهای جنسیتی در گفتگو ،اغلب اوقات باعث ايجاد تعارض و سوء تفاهم در بين زنان و مردان می شود. گاهی به نظر می رسد كه دو شيوه مكالمه ای مجزا وجود دارد، شيوه مردانه و شيوه زنانه ! هر چه اين تفاوت ها را بهتر بشناسيم، می توان برخی از اين اختلاف نظرها و اصطكاكهای بين زنان و مردان را بهتر حل و فصل كرد.

جِين تير آن چه را كه بسياری از مؤلفان به عنوان تفاوت های موجود بين زن و مرد، می دانند، خلاصه كرده است. مردان اغلب از مكالمه به شيوه ای رقابتی برای ايجاد تسلط در يك رابطه استفاده می كنند. در حالی كه زنان متمايل به استفاده از مكالمه به شيوه ای ارتباطی و پيوند دهنده هستند و آرزوی برقراری دوستی را دارند . زنان از رفتارهای گوش دادن فعال (مانند ايجاد تماس چشمي، تمركز بر گوينده، تأييد و تكان دادن فراوان سر و پرسيدن  سؤال های مرتبط با موضوع استفاده می كنند. در حالی كه به نظر می رسد مردان كمتر ، به گوش دادن و بيشتر بر پاسخ دهی متمركز می شوند.

تفاوتهای جنسیتی در گفتگو

مردان صحبت می كنند، اما كمتر ، اطلاعات شخصی را در مورد خودشان افشا می كنند. زنان تمايل به صحبت به عنوان شيوه ای برای ارتباط با افراد و عقايد دارند. دكتر جان گری در كتاب مردان مريخی و زنان ونوسی بر اساس سال ها پژوهش، تفاوت هايی را بين زن و مرد قايل شده است . اگر چه هر مرد دارای ويژگی های هم زنانه و هم مردانه است، ولی روی هم رفته مردها دارای خصوصيات مردانه و زن ها دارای خصوصيات زنانه اند.

د ر مواردی نيز اين خصوصيات می توانند بين زنان و مردان جا به جا شوند و اين نشان دهنده انعطاف پذيری اين خصوصيات می باشد.
هر جنس جهت برقراری ارتباط مؤثر با جنس مخالف بايد اين ويژگی ها را مد نظر قرار دهد تا از سو ءتفاهم حاصل از ندانستن، امتناع شود. وقتی زن و مرد تفاوت های يكديگر را بدانند، آن را بپذيرند و به آن احترام بگذارند، عشق فرصت شكوفايی پيدا می كند.

تفاوتهای بین زن و مرد

در اينجا، به طور خلاصه نگاهی به تفاو ت های موجود بين زن و مرد می كنيم. گری تصور می كند كه مردان و زنان نژادهايی از دو سياره ی متفاوت اند ، مريخی ها به قدرت، شايستگی، كارآيی و پيشرفت ارزش می دهند. آنها هميشه كارهايی را برای اثبات خودشان و رشد قدرت و مهارت های شان انجام می دهند، احساس شان نسبت به خودشان از طريق توانايی شان برای كسب نتايج تعريف می شود. نيل به اهداف برای مريخی ها، بسيار مهم است زيرا روشی برای اثبات شايستگی و به دنبال آن كسب احساس خوب در مورد خودشان است .

بیان احساسات

يك مريخی برای كسب احساس خوب در مورد خودش بايد به اين هدف توسط شخص خودش برسد، او از كسب فرصت برای تدبير دهی، احساس افتخار می كند. او كلاه آقای شايسته را می پوشد، به حرف ها گوش می كند و سپس تدابير روان شناختی ارايه می دهد. گری می گويد، اين عادت مريخی ها، نشان می دهد كه چرا مردان به طور غير ارادی هنگامی كه زنان در مور د مشكلات صحبت می كنند، راه حل ارايه می دهند. هنگامی كه زنی به سادگی، احساس ناراحتی اش را بيان می كند يا به صورت پر سروصدا، مشكلات روزش را كاوش می كند، مرد به اشتباه فرض می كند كه او به دنبال را ه حل تخصصی است .

مرد می خواهد برای او مفيد باشد و احساس میكند هنگامی كه مشكلات او را حل می كند، سزاوار عشق می شود و به او ارزش داده می شود. به محض اين كه مرد به او راه حل ارايه كرد و زن همچنان به ناراحتی ادامه داد، برای مرد گوش دادن به او به طور فزاينده ای دشوار می شود. راه حل او طرد شده است ، او احساس بی مصرفی می كند، او نمی داند در ونوس، صحبت در مورد مشكلات به معنای دعوت برای ارايه راه حل نيست . ونوسی ها دارای ارزش های بسيار متفاوتی اند. آنها به عشق، ا رتباط ، زيبايی و روابط اهميت می دهند. آنها زمان زيادی را صرف حمايت، كمك و مراقبت از ديگران می كنند.

تفاوتهای بین زن و مرد در گفتگو

احساس آنها از خود، از طريق احساسات و كيفيت روابط شان تعريف می شود و آنها خشنودی را از طريق ارتباط و مشاركت تجربه می كنند . هر چيزی در سياره ونوس، اين ارزش ها را منعكس می كند. به جای بنای برج ها و ساختمان های بلند، ونوسی ها بيشتر نگران زندگی با يكديگر با نظم و تفاهم، ارتباط و مشاركت عاشقانه هستند . ارتباطات نسبت به كار و فن آوری مهم ترند. برای آنها در ميان گذاری احساسات شخصی شان مهم تر از نيل به اهداف و موفقيت است. صحبت و ارتباط گيری با ديگری منجر به رضايت فوقالعاده ای می شود.

در مريخ ، مردان ممكن است برای بحث در مورد يك پروژه يا مسايل تجاری به رستوران بروند، آنها مشكلی برای حل دارند . در مجموع آنها رفتن به رستوران را به عنوان روشی كارآمد برای خوردن غذا در نظر می گيرند: “نه خريد می كنند، نه می پزند و نه ظرفها را می شويند”. برای ونوسی ها رفتن به ناهار فرصتی برای پرورش يك رابطه و دادوستد و حمايت است . صحبت زنان در رستوران می تواند بسيار باز و صميمی باشد كه تقريباً شبيه گفتگويی است كه بين درمانگر و مراجع رخ می دهد.

تفاوتهای جنسیتی در گفتگو

ونوسی ها بسيار شهودی اند. آنها به خودشان از اين كه مورد توجه باشند، افتخار می كنند. نشانه ای از عشق بزرگ آنها پيشنهاد كمك و ياری بدون تقاضا است. به دليل اين كه اثبات شايستگی برای ونوسی ها، آن قدر مهم نيست. پيشنهاد كمك آزارنده نبوده و نياز به كمك نشانه ی ضعف نيست . ولی هنگامی كه به يك مرد از سوی يك ونوسی تدبير ارايه می شود، مرد ممكن است احساس ناخشنودی كند . زيرا تصور می كند که زن به توانايی او برای حل مشكل توسط خودش اعتماد ندارد . او احساس می كند كه زن در حال انتقاد از اوست، در حالی كه قصد زن به هيچ وجه اين نيست.

يك سوء تفاهم وارونه هنگامی رخ می دهد كه زن در مورد مشكلات اش برای مرد صحبت می كند. مرد فكر می كند، او به دنبال راه حل است . مرد حرف زن را برای ارايه پيشنهادات واضح در مورد حل مشكلات اش قطع می كند، در حالی كه زن در جستجوی كسی است كه به او به طور همدلانه گوش فرا دهد . عمل در ميان گذاری ، به خودی خود نگرانی ها و اضطراب های او را تسكين می بخشد. گری معتقد است كه بسياری از افراد به اشتباه فرض می كنند كه اگر همسرشان واقعاً آنها را دوست دارد، به همان شيو ه ای كه برای خودشان لذت بخش است، رفتار كرده و واكنش نشان می دهد.

برای گری عشق به معنای پذيرش اين نكته است كه همسر شما ممكن است دنيا را بسيار متفاوت از شما دريافت و تجربه كند . عشق شامل يادگيری درك آن تفاوت ها و عمل به شيوه ای است كه برای همسرتان، لذت بخش و حمايت كننده است . پذيرش تفاوت ها می تواند به مردان و زنان كمك كند تا با هم بدون سو ء تفاهم های پايدار زندگی كنند.

پیام بگذارید

(0 دیدگاه)

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *