تهران – خیابان پیروزی ، روبروی خیابان پنجم نیرو هوایی (روبروی مترو نیرو هوایی) ، مجتمع نسیم ، طبقه اول ، واحد 1

clinicbina@

تلفن تماس : ۷۷۴۶۸۴۱۸-۰۲۱

تعارض نوعی کشمکش و درگيری است

تعارض نوعی کشمکش و درگيری است

تعارض نوعی کشمکش و درگيری است. وقتی برای يکی از همسران، انجام کار، گفتن حرف و يا داشتن فکر و احساس در زمينه‌ی مسأله‌ای خاص، مهم و ارزش‌مند باشد و برای ديگری چنين نباشد، همسران دچار اختلاف سليقه يا اختلاف نظر میشوند و اين، «تعارض» در ارتباط و فرآيند تفاهم را نشان میدهد.

ناتوانی در تحمل نظر يا سليقه‌ی مخالف، می‌تواند پيامدی فراتر از مشاجره‌ی ساده و گذرا داشته باشد و مجموعه‌ای از الگوهای رفتاری بين زن و شوهر ايجاد کند که نتيجه‌ی آن خصومت و روابط آشفته باشد. تعارض همسران ممکن است زمينه‌های آشکار يا پنهان داشته باشد؛ که به مهم‌ترين آن‌ها اشاره مي‌کنيم.

 زمینه های آشکار تعارض همسران

زمينه‌های آشکار تعارض، در جر و بحث‌های همسران به زبان می آيد و شناسایی آن به‌دليل عينی بودن، چندان دشوار نيست؛ که به برخی از آن‌ها اشاره می شود:

تغيير شخصيتی:

ممکن است يکی از زوجين پايداری شخصيت خود را از دست داده و نسبت به سال‌های اول زندگی، واکنش‌های بسيار متفاوت و دور از انتظار بروز دهد.

پيش‌آمد رويدادهای ناخوشايند:

پيش‌آمدهايی نظير بيماری، سانحه، بيکاری، ورشکستگی و… ممکن است هر دو زوج را بلاتکليف و سرگردان کرده و روابط را دچار تنش کند.

کاهش جاذبه‌های ظاهری:

با افزايش سن، اضافه وزن، بيماری و… ممکن است از جذابيت‌های زوجين کاسته شود. در ازدواجی که کشش و جاذبه‌ی بدنی هدف بوده است، با گذشت زمان ميل زوجين به يک‌ديگر کاهش می يابد.

مثلث‌سازی با فرزندان:

وابستگی و محبت افراطی يکی از زوجين به فرزند ممکن است آن‌ها را از توجه به طرف مقابل غافل کند و موجب اعتراض طرف مقابل شود. والدينی که در مورد تربيت فرزند، رويکرد دوگانه‌ای دارند نيز تعارضات زيادی را تجربه مي‌کنند.

تفاوت‌های اعتقادی- مذهبی:

زوج‌هايی که تربيت مذهبی متفاوتی دارند و در خانواده‌هايی با سطح اعتقادیی متفاوت رشد يافته‌اند، تعارضاتی در زمينه‌های شرکت در مراسم مذهبی، انجام امور خيريه، انجام وظايف مذهبی و … را تجربه میکنند.

تفاوت آداب و رسوم

رسوم و سنت‌ها در خانواده‌ها و اقوام مختلف، متفاوت است. دوران عقد و سال‌های اول زندگي زوجين، اوج تجربه‌ی تعارض به‌دليل تفاوت‌های فرهنگی است.

چگونگی تفريح و مسافرت:

محل تفريح، زمان سفر، همراهان سفر و تعريف متفاوت زوجين از تفريح و سرگرمی مي‌تواند موضوع تعارض همسران باشد.

اختلاف نظر در مسايل اقتصادی:

مسایل اقتصادی و معيشتی عامل بسيار مهم تعارضات زناشويی است. عواملی نظير: چگونگی صرف درآمد، چگونگی سرمايه‌گذاری، انتظاراتی که با صرف پول برآورده میشود و … از موارد اختلاف برانگيز در روابط همسران است.

تعارض نوعی کشمکش و درگيری است

زمینه های پنهان تعارض همسران

زمينه‌های تعارض همسران به مسایل مالی، فرهنگی، اعتقادی و امثال آن خلاصه نمیشود، بلکه برخي از آن‌ها پنهان است و برای يافتن آن‌ها بايد تلاش بيش‌تری کرد. مهم‌ترين زمینه‌های تعارض که بار انتزاعی بيش‌تری دارند، عبارت است از:

بی علاقگی به همسر

بعضی از همسران بدون دل‌بستگیهای عاطفی به همسر، به‌دلايل شخصی يا اخلاقی، ماندن در زندگی زناشويی را به جدايی ترجيح مي‌دهند. گاهی زندگي با فردی که علاقه‌ای نسبت به وی وجود ندارد، آستانه‌ی تحمل فرد را کاهش و زمينه‌ی تعارض‌های پی در پی را فراهم میکند.

تقسيم نامتوازن قدرت:

تقسيم عادلانه‌ی قدرت و اختيار در زندگی زناشويی به توافق می انجامد؛ اما تلاش در اعمال قدرت و کنترل وسواس‌گونه‌ی همسران، منجر به اختلاف آن‌ها می شود.

بی توجهی به نيازهای اساسی:

عدم توجه به نيازهای اساسی همسر به‌ ويژه نياز به عشق، نياز به مهم بودن، آزادی، تفريح و کسب آرامش در محضر خدا، موجب رنجش و ايجاد زمينه‌ی تعارض میشود.

پیام بگذارید

(0 دیدگاه)

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *