تهران – خیابان پیروزی ، روبروی خیابان پنجم نیرو هوایی (روبروی مترو نیرو هوایی) ، مجتمع نسیم ، طبقه اول ، واحد 1

clinicbina@

تلفن تماس : ۷۷۴۶۸۴۱۸-۰۲۱

اطلاعات مربوط به دوران بلوغ

اطلاعات مربوط به دوران بلوغ

والدین باید قبل از سن بلوغ، اطلاعات لازم را به نوجوانان بدهند؛ والدین از نظر ارائه اطلاعات مربوط به دوران بلوغ به نوجوانان به سه دسته تقسیم می شوند:-۱ عده ای اطلاعات را زودتر از زمان لازم می دهند.

-۲ عده ای اطلاعات را به موقع ارائه می دهند.

-۳ عده ای دیگر اعتقاد دارند که در این زمینه نباید با نوجوان حرفی زد و باید به او اطلاعات نداد.

کدام دسته از والدین درست عمل می کنند؟

۱ – والدین دسته ی اول: اطلاعات را زودتر از موعد به نوجوان می دهند، اما چون هنوز زمینه ی لازم در او به وجود نیامده است، ممکن است کنجکاوی وی برانگیخته شود و منجر به بروز انحرافاتی شود، بنابراین پیشنهاد می شود که اطلاعات لازم را به موقع به نوجوان خویش ارائه کنید.

۲ – والدین دسته ی دوم: یعنی آنهایی که می خواهند اطلاعات را به موقع بدهند، معمولا سؤال می کنند که ما چه موقع باید درباره ی بلوغ و وظایف والدین مسایل مربوط به آن با نوجوان خود صحبت کنیم؟در این زمینه نمی توانیم برای همه ی خانواده ها توصیه واحدی داشته باشیم. چون، همان طور که قبلا گفتیم، سن بلوغ در افراد مختلف فرق می کند و همه ی نوجوانان در یک زمان به سن بلوغ نمی رسند، برخی ممکن است زودتر از حد معمول و برخی دیرتر، با این پدیده روبه رو شوند.

۳ -والدین دسته ی سوم: کسانی هستند که بنا به دلایلی، اطلاعات مربوط به دوران بلوغ را به نوجوانان ارائه نمی دهند، آنان معتقدند که:

  • گفتن مسایل دوران بلوغ و نوجوانی، موجب کنجکاوی بیشتر بچه ها شده و در نتیجه زمینه ی بروز انحرافات مختلف را فراهم می کند.
  • شرم و حیایی که باید بین فرزندان و والدین باشد، با ارائه اطلاعات و بیان تغییرات جسمانی برای نوجوانان از بین می رود. بنابراین بهتر است که نوجوان تا دوران جوانی چشم و گوش بسته باقی بماند.

آیا این استدلال ها درست است؟

اطلاعات مربوط به دوران بلوغ

آیا با این دلایل می توانیم از انجام وظیفه ی خود به عنوان پدر ومادر خودداری کنیم؟

در پاسخ به این دسته از والدین باید به چند نکته اشاره کنیم:

اول اینکه تحقیقاتی که درباره ی اطلاعات مربوط به دوران بلوغ در میان نوجوانان ایران و کشورهای مختلف انجام شده است، نشان می دهد نوجوانانی که به موقع اطلاعات را از والدین یا اشخاص صالح دریافت کنند، کمتر دچار مشکل می شوند و انحرافات نیز در میان آنان کمتر خواهد بود.

دوم اینکه هنگامی که ما منتظر یک رویداد یا واقعه ای مهم در زندگی خویش باشیم، معمولا خودمان را برای رویارویی با آن آماده می کنیم. نوجوانانی که اطلاعات مربوط به تغییرات جسمانی یا روانی دوران بلوغ را دریافت کنند، خودشان را برای مواجهه با آن آماده می کنند و تنش های مربوط به آن تغییرات را کمتر احساس می کنند.

سوم اینکه نوجوانان (مخصوصا دختران) اطلاعات بهداشتی مربوط به دوران بلوغ را باید از طریق مادران و یا مربیان خود دریافت کنند. در صورتی که این اطلاعات به آنان ارائه نشود، ممکن است در اثر رعایت نکردن بهداشت، دچار بیماری های زیان بخش شوند که درمان آن مشکلخواهد بود.

پیام بگذارید

(0 دیدگاه)

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *