تهران – خیابان پیروزی ، روبروی خیابان پنجم نیرو هوایی (روبروی مترو نیرو هوایی) ، مجتمع نسیم ، طبقه اول ، واحد 1

clinicbina@

تلفن تماس : ۷۷۴۶۸۴۱۸-۰۲۱

استحکام روابط خانوادگی

استحکام روابط خانوادگی

استحکام روابط خانوادگی تاحدودبسیاری به برخورداری همسران ازپاره ای آگاهی ها و مهارت های مرتبط بانقشهای زناشویی و والدگری بستگی داردکه از جمله می توان به دانش ها ومهارت های جنسی، آشنایی با تفاوت های جنسی، آگاهی از نیازمندی های پدرومادر شدن وداشتن درک صحیحی ازاستلزامات دوره های مختلف زندگی خانوادگی اشاره کرد.

براین اساس، آموزش زناشویی و والدگری، خواه درشکل رسمی (برگزاری دوره هاوکلاس های آموزشی برای زوجین قبل وبعدازازدواج) و خواه درشکل غیررسمی (جامعه پذیری به وسیله ی عواملی مانندخانواده ،گروه همسالان،وسایل ارتباط جمعی وکانون های مذهبی) ضرورت می یابد.

اصلاح نگرش ها

یکی از اموری که به ثبات خانواده آسیب جدی وارد می کند، انتظارات کاملا آرمانی وغیرعقلانی همسران از زندگی خانوادگی است. هرچه انتظارات زوجین معقول تر و واقع بینانه ترباشد ، عوارض پیش بینی شده یا نشده، کمتر به وحدت وانسجام خانواده لطمه می زنند. درواقع،یکی از وجوه تمایزازدواج غربی وازدواج سنتی درهمین نکته نهفته است . غلبه ی نگرش رمانتیک به ازدواج درغرب، انتظارات بسیار بالا و نامعقولی را بر خانواده تحمیل می کند که اغلب برآورده نمی شود. همین امرموجب بی ثباتی روابط زناشویی می گردد.

تنظیم امورجنسی

الف) ارضای نیازجنسی

از آنجاکه ارضای نیاز جنسی یکی از اهداف مهم همسران ازتشکیل خانواده است، تحقق این هدف را باید عاملی موثر در تحکیم خانواده قلمداد کرد و متقابلا با حصول هرگونه اختلالی در تحقق آن باید درانتظار اختلال رابطهی زناشویی بود. دراین ارتباط بایدبه تفاوت نیازجنسی زن ومرد نیز توجه شود. تحقیقات متعدد ازآن حکایت دارند که مردان در ارزیابی کلی خود نسبت به ازدواج، بیش از زنان به موضوع روابط جنسی بها می دهندو به همین دلیل،در کشمکش های زناشویی وحتی درموارد طلاق، شکایت از رضایت بخش نبودن روابط جنسی، معمولا ازسوی مردان ابراز می شود.

تحقیقات دیگری نشان داده اند که رد درخواست های جنسی مرد ازسوی همسر، آشفتگی زیاد مردرابه همراه دارد ،درحالی که آشفتگی زن زمانی بروز می کند که احساس کند دیگرمحبوبیتی نزد شوهرش ندارد. بنابراین دربحث تاثیرارضای جنسی دراستحکام خانواده، لازم است به نقش جنسیت توجه کافی مبذول گردد، همچنان که در آیات واحادیث به هردو نکته ی یادشده، یعنی اهمیت ارضای نیازجنسی برای مردان و زنان و نقش تفاوت های جنسی، به طور خاص توجه شده است.

ب) محدودیت روابط جنسی

از زمینه های اجتماعی مهمی که نقشی تعیین کننده درسوق یابی افرادبه تشکیل خانواده و در مرحله ی بعد، استحکام روابط خانوادگی دارد، منحصربودن ارضای غریزه ی جنسی به رابطه ی زناشویی است.

استحکام روابط خانوادگی

ج)محدودیت اختلاط زن ومرد

از دیگر زمینه های موثر درتحکیم بنیان خانواده، محدودیت روابط زن ومرد درعرصه ی تعاملات عام اجتماعی است .اختلاط زن و مرد در محیط های عمومی باتوجه به محرک های پرجاذبه ای که دوجنس به طور طبیعی برای ورود به دنیای یکدیگر دارند،آبشخور بسیار مناسبی برای رشد تمایلات شهوانی وکامجویی های غیرمجاز و درنتیجه، ضعف انگیزه ی تشکیل و حفظ خانواده و بروز پیامدهایی همچون تنش ،اختلاف، سوء معاشرت، خیانت، طلاق و تجدید فراش های مکرر فراهم می کند. یک مطالعه ی تطبیقی که در ۶۶ کشور صورت گرفته، نشان داده است که هرچه زنان در جامعه بیشتر با مردان مختلط باشند،میزان طلاق بالاتر خواهد بود.

د) فرزندآوری

بسیاری ازمطالعات وتجربه های عینی نشان داده اند که تولدفرزند، نقش برجسته ای درتحکیم خانواده ایفا میکند و درمقابل، ناتوانی از فرزندآوری، به ویژه درصورت اشتیاق  وافر همسر ،نوعی ناخرسندی طبیعی رابر زوجین تحمیل می کند و خانواده را به رغم جاذبه های متعدد در معرض بی ثباتی قرارمی دهد.

پیام بگذارید

(0 دیدگاه)

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *