تهران – خیابان پیروزی ، روبروی خیابان پنجم نیرو هوایی (روبروی مترو نیرو هوایی) ، مجتمع نسیم ، طبقه اول ، واحد 1

clinicbina@

تلفن تماس : ۷۷۴۶۸۴۱۸-۰۲۱

آیا احساسات افراد بریکدیگر اثر می‌گذارد؟

آیا احساسات افراد بریکدیگر اثر می‌گذارد؟

آیا احساسات افراد بریکدیگر اثر می‌گذارد؟ نتیجه غیرمعمول یک بررسی جدید نشان میدهد که شما و افرادی که هیچگاه یکدیگر را ندیده اید، ممکن است بر احساسات یکدیگر تاثیر داشته باشید.

جیمز فولر، استادیار علوم سیاسی در دانشگاه کالیفرنیا، ساندیه گو و یکی از این پژوهشگران میگوید: “شادی شخصی ما به فراسوی افرادی که به طور مستقیم با آنها در ارتباط هستیم، گسترش پیدا میکند.” فولر گفت پژوهشگران پیش از این میدانستند که رفتارهای فرد بر افراد دیگر اثر میگذارد، “اگر من لبخند بزنم، احتمال اینکه شما لبخند بزنید، افزایش مییابد. ما میدانیم که پیشخدمت هایی که لبخند میزنند، انعام بیشتری دریافت میکنند.”

آیا احساسات افراد بریکدیگر اثر می‌گذارد؟

اما آیا سایر افراد ، آنهایی که در خط بعدی قرار دارند ، این تاثیر را خواهند گرفت؟ یا آن چنانکه فولر بیان میکند: “آیا تاثیر شخص به شخص میتواند به همه شبکه اجتماعی منتشر شود؟” این بررسی جدید ، یک مورد از رشته ای از بررسیها است که به مسری بودن بالقوه چیزهایی مانند انزواجویی و سیگار کشیدن میپردازد، قصد داشت به این سوال پاسخ گوید.

فولر و نیکولاس کریستاکیس استاد دانشکده پزشکی هاروارد بر ۴۷۳۹ نفر پیوندهای دوستی آنها را با سایر افراد در طول ۲۰ سال از ۱۹۸۳ تا ۲۰۰۳ دنبال کردند. این دانشمندان دریافتند که شاد بودن یک شخص با بیشترین احتمال میزانهای شادی را در افرادی تقویت میکند که نزدیک ترین رابطه را با او دارند: همسران ، بستگان ، همسایه ها، و دوستان.

افزایش احساسات چقدر اثر دارد؟

اما اگر شخصی خوشحال باشد ، افزایشهای احتمال خوشحالی دوستی که در فاصله یک مایلی او زندگی میکند ، ۲۵ درصد افزایش پیدا میکند. این اثر “آبشاری”، آن چنان که پژوهشگران آن را مینامند، ادامه پیدا میکند: برای دوست یک دوست ۱۰ درصد احتمال بالاتر خوشحال بودن وجود دارد و برای دوست این دوست بخت خوشحال بودن ۶ / ۵ درصد بالا میرود.

به عبارت دیگر، شادی یک شخص میتواند از سه درجه فاصله گسترش یابد. آنهایی که در مرکز چنین دوایری هستند، ممکن است افرادی باشند که به قول فولر “شما هرگز ملاقات نکرده اید. اما خلق و خوی آنها اثر عمیقی بر روی خلق و خوی خود شما دارد.” اینکه افراد با احتمال بیشتری دوستانی را انتخاب میکنند که مانند خودشان
هستند.

روزمری بلیزنگر، استاد نمو انسانی در ویرجینیا تک ، می گوید: “افرادی که تعداد بسیاری از افراد شاد آنها را احاطه میکنند ، نسبت به افرادی که بوسیله افراد ناشاد احاطه میشوند، با احتمال بیشتری در آینده شاد خواهند بود.”

پیام بگذارید

(0 دیدگاه)

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *