تهران – خیابان پیروزی ، روبروی خیابان پنجم نیرو هوایی (روبروی مترو نیرو هوایی) ، مجتمع نسیم ، طبقه اول ، واحد 1

clinicbina@

تلفن تماس : ۷۷۴۶۸۴۱۸-۰۲۱

مشاوره تحصیلی

مشاوره شغلی و تحصیلی

شغل و حرفه فرد، از آنجائیکه بخش عمده ای از زندگی او را به خود اختصاص می دهد و به عبارتی انسان ساعات زیادی از وقت خود را در محل کار می گذراند و درگیر حرفه خویش است،اهمیت بسزایی دارد.در چنین شرایطی اگر حرفه فرد با شرایط،توانایی ها و علایق وی،همخوانی نداشته باشد،به عدم رضایت شغلی خواهد انجامید.تحقیقات نشان داده عدم رضایت شغلی یکی از مهم ترین عوامل استرس زا در زندگی فرد است که می تواند جنبه های دیگر زندگی او را تحت تاثیر قرار دهد. زمینه انتخاب شغل متناسب با استعداد و علاقه فرد در انتخاب رشته تحصیلی او پایه ریزی شده است،مشاور تحصیلی در انتخاب رشته و راهنمایی شغلی به دانش آموزان کمک می کند تا با اطلاع از ویژگی ها و شرایط خود،رشته ها و شرایط جامعه، تصمیم مناسبی در مورد انتخاب رشته تحصیلی اش اتخاذ کند.چنین فرایندی چه در سال اول دبیرستان و برای انتخاب رشته تحصیلی دوره متوسطه صورت بگیرد و چه برای انتخاب رشته دانشگاهی تفاوت چندانی نمی کند.مشاور تلاش می کند علاوه براینکه مراجع را از جنبه های مختلف بهره هوشی،استعداد و علایق شناسایی کند،بلکه این شناخت را با شناخت های خود دانش آموز درهم می آمیزد و با در نظر گرفتن مقررات بیرونی و شرایط ویژه جامعه، اقدام به تصمیم گیری می کند.

مشاوره شغلی عبارت است از تعیین حرفه ای که با استعدادها و امکانات و خصوصیات روانی و جسمی فرد سازگار و هماهنگ باشد.در واقع در این شاخه دو دسته اطلاعات مورد بررسی قرار می گیرند.یک دسته اطلاعات مربوط به مشاغل و دسته دیگر اطلاعات مربوط به ویژگی ها و استعدادهای فرد.در جریان مشاوره تلاش می شود تا هماهنگی و تناسب بین این دو دسته اطلاعات مشخص شود و تعیین گردد تا چه اندازه ای شرایط مربوط به شغل با تواناییها و ویژگی های فرد سازگاری دارد.

انتخاب شغل به عوامل بسیار وسیع و گسترده بستگی دارد که از بین آن ها می توان سه مرحله زیر را نام برد :

  • ۱) شناسایی کامل توانایی ها،استعدادها،رغبت ها و نیز محدودیت های فرد
  • ۲) شناسایی مشاغل متعدد و آگاهی از عواملی که به موفقیت و رضایت شغلی منجر می شود.
  • ۳) ایجاد سازش منطقی بین خصوصیات شخصی و شرایط شغلی که به موفغقیت و رضایت شغلی منجر می شود.