تهران – خیابان پیروزی ، روبروی خیابان پنجم نیرو هوایی (روبروی مترو نیرو هوایی) ، مجتمع نسیم ، طبقه اول ، واحد 1

clinicbina@

تلفن تماس : ۷۷۴۶۸۴۱۸-۰۲۱

مرکز مشاوره بینا در راستای آرامش عزیزان توانسته با بیمه بانک تجارت قرارداد منعقد کند. لذا همراهان گرامی میتوانند با استفاده از بیمه بانک تجارت از خدمات مشاوره و روان شناختی این مرکز به شرح ذیل بهره مند گردند .

  1. مشاوره روانپزشکی یا روان درمانی هر جلسه حداقل ۴۵ دقیقه ای توسط روان پزشک  ———————————————–  ۱.۳۵۰.۰۰۰
  2. مشاوره روان شناختی و روان درمانی توسط فوق لیسانس روانشناسی ( جلسه ۴۵ دقیقه ای ) ————————————  ۵۵۰.۰۰۰
  3. مشاوره روان شناختی و روان درمانی توسط دکتری روانشناسی ( جلسه ۴۵ دقیقه ای )         ————————————-  ۸۰۰.۰۰۰
  4. کار درمانی هر جلسه توسط لیسانس حداقل ۳۰ دقیقه                            ———————————————————   ۴۵۰.۰۰۰
  5. گفتار درمانی هر جلسه توسط لیسانس حداقل۳۰ دقیقه               ——————————————————————    ۴۵۰.۰۰۰
  6. کاردرمانی هر جلسه توسط فوق لیسانس حداقل ۳۰ دقیقه ای     ——————————————————————–   ۵۴۰.۰۰۰
  7. گفتار درمانی هر جلسه توسط فوق لیسانس حداقل ۳۰ دقیقه ای  ——————————————————————-   ۵۴۰.۰۰۰
  8. مجموع تست های تشخیص روانشناختی و شخصیتی ( شامل اجرا نمره گذاری و تفسیر ) —————————————-    ۹۰۰.۰۰۰

تبصره ۱ :

تعرفه خدمات فوق در مراکز طرف قرار داد در صورتی قابل پرداخت است که زمان انجام مشاوره توسط بیمار امضا و تایید گردد . ضمنا هیچ گونه هزینه توسط لیسانس روانشناسی ( مشاوره – ویزیت ) قابل پرداخت نمی باشد .

تبصره ۲:

هزینه مشاوره زوج درمانی و یا خانواده درمانی طبق تعرفه های فوق قابل پرداخت است . همچنین مشاوره قبل از ازدواج در پوشش هزینه های مشاوره نمی باشد .

تبصره۳:

روان پزشکان و مراکز مشاوره مجازند حداکثر ۱۰ جلسه در ماه خدمات فوق را ارائه نمایند . در صورتی که بیمار به بیش از ۱۰ جلسه نیاز داشته باشد . ارائه شرح درمان از پزشک یا روان شناس و  اخذ معرفی نامه از بهداشت و درمان بانک الزامی است .ضمنا حداکثر سقف مجاز خدمات مشاوره ۳۰ جلسه در سال بوده است . مازاد سقف تعیین شده در صورت تایید توسط پزشک یا مشاور هر بانک قابل پرداخت می باشد .

تبصره ۴ :

تعداد جلسات گفتار درمانی ۱۰ جلسه و کار درمانی در هر ماه برای بیمار ۱۵ جلسه حداکثر به مدت ۶ ماه با دستور پزشک متخصص مربوطه قابل پرداخت می باشد .

ضمنا در خصوص هزینه کار درمانی با مدیریت زمان بالاتر از۳۰ دقیقه ( یک جلسه ) صرفا هزینه یک جلسه کار درمانی و گفتار درمانی قابل پرداخت می باشد .

تبصره  ۵ :

هزینه کار درمانی و گفتار درمانی در خصوص بیماران CVA به مدت ۱۵ جلسه ( برای هر کدام از خدماتها ) در ماه و حداکثر برای یک دوره زمانی ۶ماهه با دستور پزشک متخصص مربوطه قابل پرداخت می باشد . پرداخت هزینه مازاد مدت مذکور منوط به تایید پزشک معتمد هر بانک می باشد .

تبصره ۶ :

در صورت انجام مشاوره روان شناسی و روان پزشکی با مدت زمان بالاتر از ۴۵ دقیقه ( در یک جلسه ) صرفا هزینه یک جلسه مشاوره روانشناسی یا روان پزشکی قابل پرداخت می باشد .

با مرکز مشاوره بینا همراه باشید