تهران – خیابان پیروزی ، روبروی خیابان پنجم نیرو هوایی (روبروی مترو نیرو هوایی) ، مجتمع نسیم ، طبقه اول ، واحد 1

clinicbina@

تلفن تماس : ۷۷۴۶۸۴۱۸-۰۲۱

مرکز مشاوره و روانشناختی بینا در جهت رفاه و آرامش همراهان همیشگی با بیمه بانک ملت قرار داد همکاری دارد. مراجعان گرامی  دارای بیمه بانک ملت میتوانند با استفاده از بیمه خود از تمامی خدمات این مرکز استفاده نمایند.