تهران – خیابان پیروزی ، روبروی خیابان پنجم نیرو هوایی (روبروی مترو نیرو هوایی) ، مجتمع نسیم ، طبقه اول ، واحد 1

clinicbina@

تلفن تماس : ۷۷۴۶۸۴۱۸-۰۲۱

همسر آینده

شناخت همسر

برای شناخت همسر آینده تان و اینکه بدانید از کدامیک از الگو های قدرت و سازگاری یا صمیمیت و فعالیت تبعیت خواهد کرد . نگاه کردن به وضعیت خانواده ای که در او در آن بزرگ شده . میتواند تا حد زیادی راه گشا باشد . دختران و پسران الگوهای قدرت و تسلط و مدیریت در خانواده را از والدینشان می آموزند . اغلب همان گونه ای رفتار میکنند که پدر و مادرشان در خانواده رفتار کرده است . بیشتر بخوانید “شناخت همسر”