تهران – خیابان پیروزی ، روبروی خیابان پنجم نیرو هوایی (روبروی مترو نیرو هوایی) ، مجتمع نسیم ، طبقه اول ، واحد 1

clinicbina@

تلفن تماس : ۷۷۴۶۸۴۱۸-۰۲۱

کی و چطور به کودکان نه بگوییم

کی و چطور به کودکان نه بگوییم

محدود کردن کودک یکی از کارهای چالش برانگیز در زندگی می باشد. ممکن است کودک شما بی وقفه اصرار کند، جیغ بزند، گریه کند یا پا بکوبد و حوصله شما را سر ببرد که بعضی از خانواده ها در این جور مواقع از جنگیدن با کودک اجتناب می کنند و بعضی دیگر از ناامید کردن او احساس گناه می کنند اما افرادی هستند که با صلابت به آنها نه می گویند. در این مقاله بیان میکنیم کی و چطور به کودکان نه بگوییم ؟ بیشتر بخوانید “کی و چطور به کودکان نه بگوییم”