تهران – خیابان پیروزی ، روبروی خیابان پنجم نیرو هوایی (روبروی مترو نیرو هوایی) ، مجتمع نسیم ، طبقه اول ، واحد 1

clinicbina@

تلفن تماس : ۷۷۴۶۸۴۱۸-۰۲۱

عصبانیت

خشم

خشم برای برخی افراد معضل نیست . آنها عصبانی می شوند . نسبتا سریع آن را از خود دور می سازند . سپس آرامش و دید گاه عادی خود را باز می یابند . وقتی مسئله ساز است . که به آسانی ایجاد شود . مدت زیادی ادامه داشته باشد . بر تمرکز خلق. رفتار .عزت نفس . زندگی اجتماعی و شغلی اثر بگذارد . سلامت فرد یا دیگران را تهدید کند .  بیشتر بخوانید “خشم”