تهران – خیابان پیروزی ، روبروی خیابان پنجم نیرو هوایی (روبروی مترو نیرو هوایی) ، مجتمع نسیم ، طبقه اول ، واحد 1

clinicbina@

تلفن تماس : ۷۷۴۶۸۴۱۸-۰۲۱

تله استحقاق

تغییر تله زندگی استحقاق

وقتی که به دنبال افرادی هستیم که در دام تله زندگی استحقاق گرفتار شده اند  . به دنبال اهرم فشار هستیم . چرا باید آنها تغییر کنند ؟ تله زندگی چگونه به زندگی خانوادگی آنها لطمه زده است ؟ این تله زندگی چه بهایی برای شما داشته است ؟ چگونه به تغییر تله زندگی استحقاق بپردازند ؟  بیشتر بخوانید “تغییر تله زندگی استحقاق”