تهران – خیابان پیروزی ، روبروی خیابان پنجم نیرو هوایی (روبروی مترو نیرو هوایی) ، مجتمع نسیم ، طبقه اول ، واحد 1

clinicbina@

تلفن تماس : ۷۷۴۶۸۴۱۸-۰۲۱

چرخه فکر و احساس

چرخه فکر و احساس

افکار من احساسات من را می سازد .برداشتی که از اتفاقات دارم دوباره باعث احساساتی در من می شود . این احساسات دوباره افکار و احساسات دیگری را در من باز تولید می کند . و این چرخه فکر و احساس همچنان تکرار خواهد داشت . بیشتر بخوانید “چرخه فکر و احساس”