تهران – خیابان پیروزی ، روبروی خیابان پنجم نیرو هوایی (روبروی مترو نیرو هوایی) ، مجتمع نسیم ، طبقه اول ، واحد 1

clinicbina@

تلفن تماس : ۷۷۴۶۸۴۱۸-۰۲۱

افراد روان پریش

ویژگی های افراد روان پریش

روان پریش ها افرادی شاد و سرحال اند.اما از درون تاریکی آنها را فرا گرفته. سیاهی ای که اگر حواستان نباشد .ممکن است شما را هم دربربگیرد .پس بد نیست که با یک سری از ویژگی های افراد روان پریش آشنا شوید. بیشتر بخوانید “ویژگی های افراد روان پریش”